👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi

Skapad 2020-10-15 15:32 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Kemi
Kunskaper i elektrokemi är viktiga för att kunna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Med kunskaper i elektrokemi ökar förståelsen för kemiska sammanhang inom områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Elektrokemin bidrar även med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet vilket ger oss fler redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Elektrokemi

 

Varför ska du lära dig om elektrokemi?

Kunskaper i elektrokemi är viktiga för att kunna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Med kunskaper i elektrokemi ökar förståelsen för kemiska sammanhang inom områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. 

Elektrokemin bidrar även med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet vilket ger oss fler redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Tidsperiod

42 - 45 

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

  • hur vi kan få elektrisk ström genom kemiska reaktioner.

  • hur elektrisk ström kan starta och driva kemiska reaktioner.

  • hur korrosion sker och hur det kan motverkas.

  • olika typer av galvaniska element.

  • kemihistoria.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Vecka Vad Hur

42 Spänningsserien https://kemi.ugglansno.se/kurs-elektrokemi/ 

Oxidation och reduktion

43 Korrosion

Galvaniska element

45 Elektrolys

Batterier

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Tester via Socrative 

Laboration Kopparklorid

Examinationsuppgift vecka 46

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9