👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN Barnkonventionen

Skapad 2020-10-15 15:39 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Den 24 oktober är det FN-dagen vilket vi såklart ska uppmärksamma genom att arbeta med Barnkonventionen! Under veckorna v.42-43 kommer vi främst fokusera på fyra artiklar ur Barnkonventionen. Temaarbetet berör frågor såsom vänskap, lekar, samarbetsövningar
Grundskola F Musik Bild SO (år 1-3) Svenska
Den 24 oktober är det FN-dagen vilket vi uppmärksammar genom att arbeta med Barnkonventionen. Vi kommer främst fokusera på Temaarbetet berör exempelvis fredssymboler och vänskap.

Innehåll

Syftet med temaarbetet är att alla barn ska reflektera över mänskliga rättigheter och få förståelse för barns rättigheter och skyldigheter. Alla barn har rätt att vara just barn. Det här blir en del av vårt värdegrundsarbete där vårt mål är att få en grupp som respekterar varandra och vet vad som förväntas av varje elev. Vi strävar efter att alla barn hela tiden ska tänka på hur vi uppträder mot varandra.

Konkretisering av målen

- Känna till någon flagga samt fredssymboler

- Eleverna ska känna till begreppet Barnkonvention.

 

 

 

Genomförande

Vi utgår ifrån Barnkonventionen:

 - Barn - det är alla människor under 18 år.

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

- Alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet. De har rätt att, så långt det är möjligt, få veta vilka deras föräldrar är.

- Alla barn har rätt till lek, vila och fred.

Med hjälp av olika estetiska och kreativa inslag arbetar vi med artiklarna och vad de står för.

Vi  arbetar med fredssymboler, flaggor, arbetar i demokratisk anda med målsättning att stärka både den enskilda eleven och gruppens sammanhållning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -