👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering 9or

Skapad 2020-10-15 15:49 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
Terminsplanering med centralt innehåll och matris

Innehåll

 

 

 

Centralt innehåll
Årskurs 7–9

 

Bildframställning

 

1.Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna    erfarenheter, åsikter och upplevelser.

 

 2.Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

 

3.Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

 

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

 

             5.Presentationer av eget bildskapande.

 

 6.Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

Redskap för bildframställning

 

7.Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

 8.Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Bildanalys

 

9.Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

 

10.Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

 

11.Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

12.Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

E

C

A

BILDSPRÅK

Enkelt bildspråk som är delvis genomarbetat

Utvecklat bildspråk som är relativt väl genomarbetat

Välutvecklat bildspråk som är väl genomarbetat

TEKNIK

I huvudsak fungerande

Relativt välfungerande och varierat

Väl fungerande, varierat och idérikt

BILDKOMPOSITION

I huvudsak fungerande

Relativt väl fungerande

Väl fungerande

IDÉER

Bidrar till att utveckla idéer inom några områden

Utvecklar delvis egna idéer inom några områden

Utvecklar egna idéer inom några områden

PROCESSEN

Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt

Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt

PRESENTERAR

Med viss anpassning till syfte

Med relativt god anpassning till syfte

Med god anpassning till syfte

OMDÖMEN

Enkla med enkla samband

Utvecklade med förhållandevis komplexa samband

Välutvecklade med komplexa samband

TOLKAR

Med enkla och till viss del underbyggda resonemang

Med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

Med utvecklade och väl underbyggda resonemang

BESKRIVER

På ett enkelt sätt med viss användning av begrepp

På ett utvecklat sätt med relativt god användning av begrepp

På ett välutvecklat sätt med god användning av begrepp

 

 

HT20/VT21 årskurs 9

 

 

Lektion

Centralt innehåll

Kunskapskrav

v.33

 

Uppstart

 

 

v.34

Pappfigurer

Grupparbete workshop – pappfigurer med kriterier om höjd, mönster, accessoar osv..

   

v.35

Linoleumtryck

Skapa ett tryck med inspiration från konst eller hantverk från en tid eller kultur.

11, 8, 5

PRESENTERAR
TEKNIK
TOLKAR

v.36

Linoleumtryck

   

 

v.37

Linoleumtryck

   

 

v.38

Linoleumtryck, skriv text till

 

 

 

v.39

Adbusters

Genomgång bildgenrer. Samtal om bilder, budskap, ideal, samhälle.

Uppstart adbusters uppgift om att digitalt arbeta om en vald reklambild digitalt. Detta som en kritik eller kommentar till det ursprungliga budskapet.

10, 9, 4, 6, 3

BESKRIVER

TOLKAR

PROCESSEN

IDÉER

TEKNIK

v.40

Adbusters

   

 

v.41

Adbusters

Presentation

Prata om rättigheter och skyldigheter i bildskapande arbete

 

 

v.42

Stilleben

Skissteknik

7

TEKNIK

 

v.43

Måleri. Gör ditt egna stilleben ( personlig sak) måleri

Välj ut ett konstverk där du ska inspireras av teknik och färger och måla ditt eget stilleben.

8, 11, 12

TOLKAR

PROCESSEN

IDÉER

TEKNIK

OMDÖMEN

BILDKOMPOSITION

v.44

Höstlov

 

 

 

v.45

Stilleben

     

v.46

Stilleben

   

 

v.47

Min skola, katrografi.

Arbete om egna upplevelser och erfarenheter, jobb med symboler och att få äga sina åsikter och föra fram ett budskap.

1, 2, 5, 9, 12

IDÉER

PROCESSEN

BESKRIVER

 

 

v.48

Kartografi

   

 

v.49

Foto, Skräpskulpturer

   

BILDSPRÅK

IDÉER

PRESENTERAR

TOLKAR

BILDKOMPOSITION

 

v.50

Jobba klart

 

 

 

v.51

 

Arbeta klart dag.

 

 

v.52

Jullov