Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2_Projektbeskrivning/Vintergatan1

Skapad 2020-10-15 15:56 i 181331 Förskolan Bullerbyn Stockholm Farsta
Förskola
Vi fortsätter arbetet med gruppsammanhållningen och de sociala relationerna. Tryggheten i barngruppen är viktig för barns vidare utveckling och lärande.

Innehåll

Innehåll

Projekt:

Fortsättning på vårt arbete med de sociala relationerna i gruppen från projektplanering 1

Läroplansmål vi utgår ifrån

  • förmåga att lyssna och reflektera över andra uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga

 

Projektbeskrivning:

 Vad: 

Barnen ska få möjlighet att känna trygghet både i sig själva och i gruppen. Genom att arbeta med integritet och självkänsla vill vi att barnen utvecklar förmågor så som omtanke, respekt, tillit och solidaritet till sig själv och andra.

Varför:

för att bygga en stadig grund till fortsatt utveckling och lärande hos barnet.

Hur:

Vi arbetar i små grupper med olika aktiviteter där barnen får möjlighet att uttrycka sig, dela med sig, känna samhörighet och får förståelse för andras tankar och känslor. Barnen utmanas i olika aktiviteter och vi reflekterar tillsammans över det vi har sett och lärt.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: