Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarnas språkmål 2020 - 2021

Skapad 2020-10-15 17:12 i Guldgruvan Degerfors
Förskola
Målområde: Språk

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt att förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

”Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.”

 

Utvecklat målområde:

 

Nedbrutet mål:

* Ge barnen förutsättningar till att kommunicera med hjälp av bilder, tecken och symboler.

 

 

Syfte:

Att barnen ska kunna göra sig förstådda och kunna kommunicera med andra.

Att bokstäver och symboler har en viktig funktion i vår vardag och viktig inför kommande  läs och skrivinlärningen för barnen. Väcka barnens nyfikenhet kring bokstäver och symboler.

 

 

Förståelse:

Att ord, bilder och tecken kan betyda lika. Barnen ser ett sammanhang och kan använda det som verktyg för att kommunicera.

Att bokstäver och symboler  inte bara är krumelurer utan har ett viktig budskap och betyder något.

 

Förmågor:

Att barnen får en ökad förmåga att samtala med varandra.

 

Metoder: 

- Bildkartor och tecken. 

- Använda bilder vid rutinsituationer

- Sång, rim och ramsor

- Läsa böcker och samtala om dess bilder.

- Språkpåsar

- Skrivarhörna med tillgång till material som väcker nyfikenhet att måla, rita och skriva.

- Bokstäver och olika symboler i vår miljö.

 

 

Vetenskaplig grund:

Ladberg: Alla barn behöver känna att de kan kommunicera med sin omgivning. Det är de vuxnas viktigaste uppgift att  ge barnen förutsättningar, verktyg och skapa en miljö som ska inspirerar till deras språkutvecklingen. Att kunna förmedla/göra sig förstådd skapar en trygghet för barnen 

 

Källa till forskningen:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: