Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Ugglan

Skapad 2020-10-15 18:56 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "Lika - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på:

Innehåll

Projektbeskrivning och projektfråga:

Under terminens gång har ett stort intresse för Bockarna Bruse växt fram. Det började med små träfigurer av bockarna, trollet och bron som har använts både av pedagogerna för att berätta sagan, och av barnen själva i lek och återberättande. Efter det har vi introducerat bockarna även som flanosaga och sångform. 

Vi kan se barnens intresse och nyfikenhet genom att barnen själva efterfrågar att få höra sagan om bockarna. De efterfrågar att få leka med träfigurerna och de dramatiserar på eget initiativ sagan med varandra. En av våra hyllor på avdelningen har hela tiden agerat bro på barnens initiativ. Föräldrar och vårdnadshavare har berättat att barnen sjunger sången hemma och pratar mycket om bockarna. 

Såhär planerar vi att beröra läroplansmålen:

- Värdegrundsfrågor 
Känslor, empati, rättigheter och lika värde (barnkonventionen). 

- Naturvetenskap 
Ljud, djur, luftmotstånd, vatten, rörelse

- Estetiska uttrycksformer
Måla, skapa i lera, konstruktion

- Språk
Dramatisering/återberättande/berättande

- Matematik 
Storlek, lägesord, mängd

- Digitalitet
QR-koder, dokumentation, projicering. 

 

Syfte: 

Vi kan se att det finns många aspekter av Bockarna Bruse som barnen verkar visa nyfikenhet för. Vi kan se att osämjan mellan trollet och bockarna, att trollet är arg och att trollet blir nedstångat i ån är spännande. Alla karaktärer är lika omtyckta och barnen turas om att gå in i rollen som olika karaktärer. Den matematiska och språkliga delen av sagan verkar också ha fångat barnens intresse, och de använder orden stor/mellan/liten i spontana situationer under dagen (t.ex. "stor mjölk" när de vill ha mycket mjölk i glaset). 

Efter projektet har vi en ambition om att barnen ska ha fått känna att projektet har varit meningsfullt för dem. Vi vill att barnen ska ha fått undersöka den etiska sidan av sagan, bråket mellan bockarna och trollet. I detta kan vi också bygga vidare på arbetet med känslor med bockarna som hjälp. Varför är trollet arg? Hur känner bockarna när trollet vill äta upp dem? Empati och ömsesidig respekt är förutsättningar för social hållbarhet och detta är något vi kommer att arbeta aktivt med i projektet. Trollen och bockarna är alla lika olika unika, precis som vi. Vilka likheter och skillnader kan vi hitta? 

Vi vill fortsätta ge barnen en bred erfarenhet av olika sorters skapande, naturvetenskapligt kunnande, matematiskt tänkande och fysisk aktivitet på ett sätt som upplevs som glädjefyllt av dem. Vi vidgar våra vyer och ser bort från själva sagan och karaktärerna och undersöker även miljön runt omkring bockarna och trollet. Gräs, vatten, luft och bron planerar vi att undersöka närmare med hjälp av olika sorters skapande och konstruktion. Detta ger barnen möjlighet att få och ge intryck, uttryck och avtryck. 

Frågeställning:

Vad finns i bockarna bruses värld? Vilka känslor kan man känna där? 

Vår metod: 

Vi kommer att fortsätta arbeta med projektdagar på bestämda dagar i veckan. Det ger en tydlighet och en rutin i vad som ska hända när. Det gör också att arbetet med projektet blir av. Arbetet med bockarna kommer att genomsyra vardagen, men under dessa projektdagar fokuserar vi extra på något. Projektgrupperna kommer att vara fortsatt flytande, där vi ges möjlighet att se vilka barn som skulle passa ihop just idag. Det ger även frihet för barnen att säga nej och få testa en annan dag istället. 

Vi kommer att dokumentera med bild, video och text med våra lärplattor. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig för barnen på avdelningen på deras höjd, för att "ge tillbaka" den till dem. Vi kommer att använda oss av olika skapande- och konstruktionsmaterial för att skapa miljöerna kring sagan. Flanosagan, boken och träfigurerna kommer att fortsätta användas som ett sätt att berätta och återberätta, både för oss och för barnen. Undersökande av naturvetenskapliga fenomen så som vatten och luft kommer att ske med hjälp av olika experiment. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: