Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation AKK Ht 2020

Skapad 2020-10-15 20:56 i Björkås särskola Ludvika
Kommunikation
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
I all kommunikation måste det finnas minst en givare och en tagare. Kommunikation uppstår i mötet med andra. Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra tänker och känner.

Innehåll

Kommunikation

Innehåll

Syfte med Kommunikation

Vad ska vi lära oss? Varför?

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Du ska få lära dig att:

 • Uttrycka dig med hjälp av talknappar och pratpärm för att visa vad du vill och känner.

 • Känna igen ord genom att samtidigt använda ljud och objekt

 • Delta i att lyssna på saga

 • Återberätta/redovisa något från en berättelse 

 • Delta i att låna böcker på biblioteket

 • Delta i att söka information från olika källor
 • kunna turtagning i samlingar, när du spelar spel och när du kommunicerar.

 

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi lära oss detta?  

I undervisningen kommer vi bl.a. att:

 • Arbeta med ordbilder på olika sätt och sammanhang

 • Läsa sagor tillsammans

 • Arbeta med bokstäver och ord i arbetsuppgifter, ipad, smartboard och dator

 • Arbeta med olika läsförberedande-,läs- och skrivövningar

 • Gå till biblioteket och låna böcker

 • Fota i verksamheten och jobba med Fotokalendern

 • Spela olika spel där kommunikation, ord, uttryck och turtagning är i fokus

 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar

 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer

 • Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen med AKK som en röd tråd

 

Konkreta mål

 • Kunna uttrycka dig på olika sätt tex genom AKK för att visa vad du vill och känner.

 • Kunna känna igen bokstäver, form och ljud

 • kunna delta i att lyssna på saga

 • kunna återberätta/redovisa något från en berättelse eller något du skrivit

 • Kunna känna igen några ordbilder och ord

 • Kunna erfara något om hur man kan använda bokstäver och ord

 • Delta i att skriva bokstäver och några ord på datorn

 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket

 • Kunna delta i att söka information från olika källor
 • kunna turtagning i samlingar, när du spelar spel och när du kommunicerar.

Arbetssätt och undervisning

 I undervisningen kommer vi bl a att:

 • Arbeta med ordbilder på olika sätt och sammanhang
 • Läsa sagor tillsammans
 • Arbeta med bokstäver och ord i arbetsuppgifter, ipad, smartboard och dator
 • Arbeta med olika läsförberedande-,läs- och skrivövningar
 • Gå till biblioteket och låna böcker
 • Fota i verksamheten och jobba med loggboken
 • Spela olika spel där kommunikation, ord, uttryck och turtagning är i fokus
 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer
 • Låta kommunikation genomsyra hela skoldagen med AKK/TAKK som en röd tråd

Bedömning

 Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och konkreta arbetsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: