Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora Lindens Ateljé - skapa och uppleva med alla sinnen

Skapad 2020-10-16 07:10 i Lindens Förskola Norrtälje
Förskola
På Stora linden kommer vi fokusera på att uppleva färg, form och skapande med alla sinnen. Syftet är att ge barnen möjligheter att uppleva skaparglädje på många olika sätt och att förundras över vårt skapande.

Innehåll

"Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter." - Lpfö 18

Skapa med alla sinnen
I Ateljén kommer vi utmana barnen med olika typer av abstrakt och sinnligt skapande. För oss innebär det att uppleva och förundras genom skapande med hela kroppen och med alla sinnen. "Skaparglädje" är en känsla som är svår att sätta ord på, en känsla av flow att befinna och förlora sig i.

Varför ska vi inkludera fler sinnen?
Att använda flera av våra sinnen hjälper oss att utveckla kunskaper och att minnas lättare. Barn som har svårigheter med språket gynnas av att vi skapar konkreta upplevelser där barnen får se, höra, känna och lukta på det vi gör. Tillsammans sätter vi ord på det vi gör och upplever.

Hur gör vi för att använda alla sinnen när vi skapar?
Här krävs det att arbeta medvetet för att få in så många sinnen som möjligt vid varje undervisningstillfälle.

Hörsel - Vi skapar en ljudkuliss med musik, eller kanske brus av ett hav om vi arbetar med vatten.

Syn - Synintrycket arbetar vi med hela tiden, vi blandar färger sätter ord på det vi ser. Men vad händer om vi tar bort synen, att måla med förbundna ögon?

Känsel - Känseln är också direkt kopplat till språket och konkreta upplevelser. Vi språkar kring hur saker känns och arbetar med olika taktila material och konsistenser. Kladdigt/torrt, hårt/mjukt, flytande/fast, varmt/kallt osv.

Doft - Luktsinnet är starkt kopplat till minnescentrat i hjärnan. Vilka känslor dyker upp när du luktar på en nyvässad blyertspenna? Vi luktar på materialet i jobbar med och skapar med material som har en särskild doft.

Smak - Smaken är det sinnet vi är mer försiktiga med. Men om det är säkert och barnen vill så kan vi även smaka. Här kan vi ju också prata om att vissa saker är farliga att smaka på och att man ska vara försiktig och fråga en vuxen innan.

Vad ska vi göra?

Färga batik - Här kommer barnen få möjlighet att skapa mönster på en egen t-shirt. Vi snurrar ihop en t-shirt och barnen droppar batikfärg på den. Detta kommer ju också att leda till en upplevelse när vi "öppnar" den och ser mönstret.

Symmetriskt målande - Vi viker ett papper, öppnar det, droppar färg på ena sidan, viker ihop det igen, stryker över det med handen. Och när vi öppnar igen har det blivit ett symmetriskt mönster av alla färger som blandats.

Sandmålning på ljusbord - Vi har ett ljusbord med mjuk, finkornig sand. Där finns också sandrullare att göra mönster med, kristaller, snäckor och penslar att arbeta med. Här fokuserar vi på lugn. Ljusbordet introduceras för alla barn, hur vi använder det och att vi visar hänsyn mot materialet och varandra. Det här kommer vara en självgående station dit barnen kan välja att gå när de behöver varva ner.

Måla på is och snö - Utomhus kommer vi ta ut stora isblock som barnen får måla på med vattenfärg. Vi provar måla på snön.

Färglära - Vi undersöker vad som händer när vi blandar olika färger med varandra. Här kommer vi arbeta med både flaskfärg, färgat vatten och pipetter.

Lera och skulptering- Vi kommer arbeta med olika sorters leror och papiér maché. Att skapa med händerna, känna olika strukturer, hårdhet och erbjuda olika verktyg utmanas barnen att arbeta och uppleva på olika sätt.

Skapa med hela kroppen och olika verktyg - Vi använder oftast händerna när vi arbetar i ateljén. Hur blir det om vi:

målar med näsan?

håller penseln med tårna?

blåser på färgen med sugrör?

håller målarverktygen tillsammans med någon annan?

målar med en mjuk svamp eller en hård sten?

målar på olika underlag och med olika verktyg?

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: