Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg - Kaninen inkl stjärngruppen

Skapad 2020-10-16 07:33 i Östanvindens förskola Östraby Hörby
Förskola
Vi har valt att arbeta med "Livsstil och hälsa". Utifrån detta tema har vi valt tre utvecklingsområde, se nedan. Att leva sunt och vara rädd om sig själv och andra är ett aktuellt ämne i dagens uppstressade samhälle. Vi kommer att på ett lekfullt och undervisande sätt att arbeta med temat utefter barnens mognad och intresse.

Innehåll

Nationellt mål: Se nedan.

 

1. Må bra i samspel med varandra

Vad: Vi vill utveckla förståelsen för hur man pratar med varandra och hur man bemöter varandra.

Varför: Vi vill utveckla barnens empatiska förmåga och deras respekt för varandra

Delaktighet och inflytande: Barnen kommer att vara delaktiga i sin dokumentation och vi planerar hela tiden vidare utifrån deras intresse, frågor och behov.

Hållbar utveckling: Vi tänker att detta arbete ska leda till att barnen får olika verktyg för att kunna fungera i vårt demokratiska samhälle

Konkret arbete med de yngsta Kaninbarnen:

Genom tydliga tecken, kroppsspråk ögonkontakt och verbalt förmedla ett bra samspel mellan barnen.

Vi ha valt att arbeta med babblarna för de är ett färgglatt gäng som hjälper barnen i deras tidiga språkutveckling. De använder det talande språkets melodi och barnen tränas i hur språket låter. Varje figur gillar olika aktiviteter och har olika egenskaper.

Konkret arbete med Stjärngruppen:

Vi kommer att använda oss av de tio kompisböckerna med tillhörande arbetsmaterial. I Kompismaterialet hittar man berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag. Materialet består av 10 olika böcker/titlar bl a: "Dela med dig", "Säg förlåt", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Säg stopp" m fl. 
Varje bok kommer vi att arbeta med i 2-3 veckor.

2. Vad är livskvalitet för oss?

Vad: Vi ska undersöka vad vi har för olika behov under en dag för att vi ska må så bra som möjligt

Varför: Öka barnens förståelse för en hälsosam livsstil och hög livskvalitet.

Delaktighet och inflytande: Vi är lyhörda för barnens åsikter, idéer och behov vilket kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete

Hållbar utveckling: Man lär känna sig själv och sina behov vilket även gynnar ens empatiska förmåga

Konkret arbete med de yngsta Kaninbarnen:

Vi kommer använda oss av litteratur, belysa vikten av utevistelse, rörelse, hälsosam mat, vila och goda relationer. Allt i enlighet efter barnens mognad och intresse.

Konkret arbete med Stjärngruppen:

Vi kommer använda oss av litteratur, belysa vikten av utevistelse, rörelse, hälsosam mat, vila och goda relationer. Allt i enlighet efter barnens mognad och intresse.

 

3. En hållbar vardag

Vad: Vad är de vardagliga sakerna vi kan göra för en mer hållbar miljö?

Varför: Vi vill öka barnens förståelse för hur vardagliga handlingar påverkar vår miljö

Delaktighet och inflytande: Både barn och vårdnadshavare blir delaktiga genom att vi kopplar samman förskolans arbete med hemmet, i form av hållbara tips.

Hållbar utveckling: Eftersom vi även kopplar in vårdnadshavarna kring vårt arbete med hållbarhet, leder detta till att arbetet sprids vidare och ger ringar på vattnet.

 

Konkret arbete med de yngsta Kaninbarnen:

Vi kommer att jobba mycket med våra vardagliga handlingar på förskolan som tex pappersförbrukning, matsvinn och vattenkonsumtion. Vi kommer även göra vårdnadshavarna delaktiga genom att ge dem ett hållbart tips i veckan. Tipsen hämtas från Naturskyddsföreningens bok "365 tips för ett hållbart liv".

Konkret arbete med Stjärngruppen:

Vi kommer att jobba mycket med våra vardagliga handlingar på förskolan som tex pappersförbrukning, matsvinn och vattenkonsumtion. Vi kommer även göra vårdnadshavarna delaktiga genom att ge dem ett hållbart tips i veckan. Tipsen hämtas från Naturskyddsföreningens bok "365 tips för ett hållbart liv".

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: