Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter

Skapad 2020-10-16 08:14 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Sedan år 2000 finns det fem erkända nationella minoritetsgrupper i Sverige (samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar). Det är riksdagen som har bestämt vilka grupper som ska räknas som nationella minoritetsgrupper utifrån EU:s lagar och riktlinjer. Alla fem grupperna har bott i Sverige under lång tid och medlemmarna i varje grupp hör i hop genom språk, religion, kultur. Samerna räknas dessutom till ett av världens ursprungsfolk. Ett ursprungsfolk ska ha bott i ett bestämt område och försörjt sig, skapat en kultur där innan den stat där området ligger bildades.

Innehåll

Innehåll

Undervisning; Genomgång, arbeta enskilt och tillsammans med kamrater, film. 

Momentet sker i samarbete med svenska ämnet.

Tidsplan; vecka 40-43

vecka 40-41 Uppstart, genomgång/introduktion. Eget arbete i syfte att erhålla grundkunskaper. 

Vecka 41-42 grupparbete

vecka 43 Redovisning måndag

 

Material/uppgifter; Bifogas på Google Classroom, rubrik samhällskunskap Sveriges nationella minoritetsgrupper

 

Examinationsuppgift; Grupparbete. Du kommer att indelas i arbetsgrupper så kallade expertgrupper,  varje arbetsgrupp tilldelas en minoritetsgrupp (fördjupningsområde). Arbetsformen ställer krav på samtliga gruppmedlemmar (alla jobbar/bidrar, gör sitt bästa för gruppen, kan sitt ämne). Arbetet redovisas i tvärgrupper (där varje grupp innehåller experter från samtliga nationella minoritetsgrupper, totalt fem personer). Varje medlem redovisar sin grupps arbete med hjälp av Google presentation.

Mer info se instruktioner Google Classroom.

Förväntat resultat;

Efter detta moment ska du;

Ha kunskap om Sveriges nationella minoritetsgrupper, vad är en nationell minoritet?

Känna till gruppernas historia i Sverige.

Ha kunskap om samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Ha kunskap om hur och varför de nationella minoriteterna diskriminerats genom åren?

Ha kunskap om vilka rättigheter de nationella minoriteterna har idag?

Förstå och kunna använda ämnesspecifika ord i arbetet. Exempel; ur folk, diskriminering, utanförskap, minoritetsspråk, Sápmi, Sametinget, identitet, kultur, modersmål, kolonisation, migration, krigsbarn, Tornedalen, Mellanöstern, judereglemente, antisemitism, sterilisering.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: