Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och boken SMS från Soppero

Skapad 2020-10-16 08:22 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Svenska
Vi läser om de fem officiella minoritetsspråken i Sverige: finska, jiddisch, samiska, meänkieli och romani chib. Du kommer också att läsa boken Sms från Soppero

Innehåll

När vi är klara med området ska du:

* veta vilka de officiella minoritetsspråken är, känna till några låneord, och varför de fått status som officiella minoritetsspråk.

* kunna resonera om språkets betydelse för identiteten.

* kunna diskutera och fundera över en skönlitterär text och koppla det till egna tankar och erfarenheter. 

 

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att se serien Jakten på språket, som du kan hitta på SLI. Vi arbetar även med boken Spegla Språket 7, kapitel 8.

Spegla Språket finns också på inläsningstjänst.

 

Ni kommer att läsa boken Sms från Soppero både tyst för er själva och tillsammans med andra, i klassrummet. Vill man samtidigt lyssna 

på boken så finns den inläst för radio. Du hittar den på SLI.

Vi kommer att arbeta med uppgifter till boken. Uppgifterna kommer att redovisas växlande muntligt och skriftligt.

 

 

Uppgifter

 • Fakta om minoritetsspråk

 • Fakta om ett minoritetsspråk

 • Frågor på SMS från Soppero

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: