Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturanalys Sv3

Skapad 2020-10-16 08:47 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få jobba med skönlitterära texter inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Du kommer att få lära dig att läsa och analysera texter på olika nivåer och ur olika perspektiv.

Innehåll

Vad är skönlitteratur? Varför ska man läsa skönlitteratur? Hur ska man läsa skönlitteratur? 

 

Det här är några av de frågor som du kommer att få reflektera kring och lära dig mer om i detta arbetsområde.Begrepp och termer som vi kommer att jobba med är: genre, fiktion, censur, moralisk relevans, textens tomrum, litterär kompetens, biografisk läsning, textnära läsning, det läsarorienterade perspektivet, det feministiska perspektivet och intertextualitet.

Varför ska du lära dig det?
Syftet är att du ska utveckla din förståelse för vad skönlitteratur är och hur man kan läsa och förstå skönlitterära texter utifrån olika perspektiv. Du kommer att få lära dig att ha ett mer litteraturvetenskapligt förhållningssätt till skönlitteratur.

Hur ska du lära dig?
Med hjälp av genomgångar, textläsning, filmer, instuderingsfrågor samt diskussioner i par och grupp.

Vilket material kommer du att använda?
Svenska Impulser 3

Hur ska området bedömas?
Du visar dina kunskaper kontinuerligt då du jobbar med instuderingsfrågor och deltar i diskussioner i par och grupp. Du kommer också att få göra litterär analys av ett tema; "Räddaren i nöden" då du ska jämföra "Spökhanden" och "Love Hurts No. 12".

 

Hur länge ska arbetsområdet pågå:
Från v. 43 till v. 51. Mer detaljerad information om lektionsinnehåll hittar du på gc.

Uppgifter

 • Litterär analys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 3: Litterär analys, känd text

Uppgiftsspecifika bedömningskriterier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Textuppfattning och beskrivning
Texten är i huvudsak rätt beskriven.
Texten är rätt beskriven och beskrivningen är i huvudsak fri från tolkande inslag.
Beskrivningen är rättvisande, kärnfull och i stort sett fri från tolkande inslag.
Litterära verkningsmedel
Eleven uppmärksammar några exempel på litterära verkningsmedel och benämner dem delvis korrekt.
Eleven uppmärksammar ett flertal litterära verkningsmedel i texten och benämner dem i huvudsak korrekt.
Eleven lyfter fram de mest centrala litterära verkningsmedlen i texten och benämner dem korrekt.
Tolkning
Eleven gör en rimlig tolkning av sagan. Tolkningen stöds av belägg från texten.
Eleven gör en rimlig tolkning av sagan. Tolkningen stöds av väl valda belägg från texten och eleven gör kopplingar mellan tolkning och uppmärksammade verkningsmedel.
Eleven gör en rimlig tolkning av sagan. Tolkningen stöds av väl valda belägg från texten och eleven gör insiktsfulla kopplingar mellan tolkning och uppmärksammade verkningsmedel.
Perspektivering
Eleven gör en rimlig ansats att tillämpa den anvisade tolkningsmodellen.
Eleven håller sig i huvudsak till den anvisade tolkningsmodellen och använder några litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven håller sig till den anvisade tolkningsmodellen och använder med god precision relevanta litteraturvetenskapliga begrepp.

Skolverkets betygskriterier

 • Sve  -   Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Sve  E   Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
 • Sve  C   Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
 • Sve  A   Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys.
Begrepp, verktyg och belägg
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texten.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texten.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: