👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara kompis

Skapad 2020-10-16 08:51 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Att vara kompis En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Innehåll

Vad: 

Under inskolningsperioden lär vi känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den och i sin grupp på förskolan. Vi startade höstterminen med 13 nya barn och efter vi identifierat nuläget bestämde vi oss för projekt att vara kompis, dels för skapa en gemensam värdegrund och för att barnen skulle få erfarenhet av hur man vara en kompis, både genom att säga ifrån, ta hand om varandra, samarbeta och mycket annat som barnen behöver få med sig i sitt liv.

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

 

 

Hur:

 

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. Vi organiserar för en utbildning som är tillgänglig och tillåtande för alla barn.

 

Genom kompisböckerna som har olika teman och är knutna till olika värdegrunder som att dela med sig, vänta på sin tur, säga förlåt, säga stopp, visa sina känslor etc. Barnen har verkligen engagerat sig i böckerna och varje boks tema har blivit oerhört viktiga för barnen i gruppen.