Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens grunder LGR 11 Mu

Skapad 2020-10-16 09:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundläggande elementen i musik som innefattar puls, takt, rytm och ackorduppbyggnad. Utveckla kunskaper i olika instrument som gitarr, trummor, bas, piano , sång och gruppmusicerande.
Grundskola 6 Musik
Under hösten börjar vi med orkesterns olika instrumentgrupper, instrumentens namn och hur man spelar. Gemensam sång i klassen. Vidare arbetar eleverna med att utveckla sina kunskaper i olika instrument så som gitarr, keyboard, trummor och sång. Tanken är att eleverna senare ska kunna använda sina musikkunskaper för ett gemensamt musicerande och på så vis bli förtrogen med musikens form och struktur. Samt att förstå betydelsen av sin egen insats i ett gruppmusicerande.

Innehåll

Mål

Eleven ska bli förtrogen med musikens grundläggande element (puls, takt, rytm och ackorduppbyggnad) som är en förutsättning för ett fortsatt musicerande.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar;
Symfoniorkesterns instrument.
Ackordets uppbyggnad. Grepptabeller till gitarren och keyboard. 
Trumkomp och dess funktion i en ensemble.

Vi arbetar med:
Uppgifter som tränar instrumentkunskap.
Gemensam sång, kanon i två stämmor.
Grundläggande kunskaper i respektive instrument och ensemblespel.
Praktiskt musicerande på instrumenten enskilt och i grupp.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris!

- din förmåga att delta i gemensam sång

- din förmåga att spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverkstämma

- din förmåga att bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord

- din förmåga att ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikens grunder År6 LGR 11 Mu

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Sång
 • Mu  4-6
Du kan följa med och sjunga något av en sång.
Du sjunger med i alla sånger efter bästa förmåga. Du kan framföra en enkel sång i valfri genre.
Du sjunger rent. Du kan sjunga enklare kanon eller stämma.
Du klarar att sjunga i stämmor samt solistiskt med nyanser och gör detta på ett uttrycksfullt sätt.
Spel / Ackord
 • Mu  4-6
Du känner till hur man spelar ackord/ melodi på piano och gitarr.
Du kan ackompanjera och spela en melodi med flera ackord på ett ackordinstrument. Du kan tolka enkla ackordsbilder och ackordssymboler.
Du kan spela en melodi och kan ackompanjera med minst tre ackord på ett ackordinstrument
Du kan spela och ackompanjera en mer komplicerad melodi på ett instrument med tydlig säkerhet och variation. Du kan spela i flera tonarter.
Grupp- Musicera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan delta i enkelt gruppspel.
Du kan delta i enkelt klassrumsmusicerande.
Du deltar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera och genomföra musikaliska aktiviteter.
Du leder och tar ansvar i gruppmusicerande och skapande Du kan självständigt musicera med gruppen utan större lärarehandledning.
Rytm/puls/takt
 • Mu  4-6
Du kan följa en enkel puls.
Du kan utifrån en given puls spela på ett enkelt rytminstrument – trummor, djembe trumma,m.m. Spela enkelt trumkomp. Veta vad som avses med begreppen: puls, takt, rytm
Du ska med säkerhet kunna följa med i olika rytmer på ett rytminstrument samt använda flera moment på ett trumset (så som att betona vissa slag)
Du behärskar med lätthet mer avancerade rytmer och utför med säkerhet flera trumkomp.
Arbetsinsats
Arbetar och är aktiv korta stunder
Arbetar och är aktiv merparten av tiden.
Arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt.
Arbetar effektivt och utnyttjar tiden på ett bra sätt. Tar egna initiativ och kan reflektera över vad som gjorts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: