Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv

Skapad 2020-10-16 09:06 i Välkomstcentrum Borlänge
Vad är live?
Grundskola 7 – 9 Biologi
Biologi betyder läran om det levande och handlar om organismers konstruktion, levnad och utveckling. Att bestämma om något lever kan tyckas vara enkelt, men det är det faktiskt inte.

Innehåll

Syfte

- att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och
naturen.

- att ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

 

När vi är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 

1-    Beskriva vad som är gemensamt för allt levande.

 

2-    Använda begreppet organism.

 

3-    Redogöra för likheter och skillnader mellan djur och växtcell.

 

4-    Namn på några organeller.

 

5-    Beskriva fotosyntesen.

 

6-    Hur växter förökar och sprider sig.

 

7-    Ge exempel på ryggradsdjur.

 

8-    Ge exempel på ryggradslösa djur.

 

9-    Du ska dessutom kunna begreppen:

 

-       organism, ämnesomsättning, utskott, steril, cell, flercellig organism, specialiserad cell, organell, ribosom, mitokondrie, lysosom, cellkärna, DNA, cellmembran, cellvägg, cellplasma, klorofyll, kloroplaster, bakterie, växtcell, djurcell, svampcell. Fotosyntesen, ljusreaktion, mörkerreaktion, cellandning.     

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Har inte nått målet
Genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: