Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - språket och kommunikation med Alfabeta

Skapad 2020-10-16 09:27 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Språk och kommunikation
Förskola
Under november och december månad kommer vi att arbeta med språk och kommunikation; För att stötta och uppmuntra barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor. Vi kommer att använda oss av vår fantasi, bokstäver och bilder.

Innehåll

Vad ska läras ut?

Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Syfte 

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

 •  

Tillvägagångssätt och metod:

 • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • läsa böcker - fysiska böcker, Polyglutt, berättelser, bilder 
 • sjunga
 • språklekar
 • introducera bokstäver och skriftspråk   

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom återkoppling tillsammans med barnen

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen ska genomföras för barnen inne på Skalman , grupp grön.

Av vem genomförs undervisningen?

Av pedagogen på Skalman.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Grupp grön

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: