Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

E.T. Movie Review

Skapad 2020-10-16 09:07 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Skriva en recension av filmen E.T. som setts på engelskalektioner.

Innehåll

Inledning:

Du ska skriva en recension av filmen E.T. som har setts på engelskalektioner. Din recension ska innehålla information om filmen, en snabb förkortad version av handlingen samt dina egna åsikter om vad du tyckte om filmen.

 

Innehåll:

Du ska träna på att skriva en förståelig text om film, i detta fall en recension. Du ska öva på att följa uppgiften på ett korrekt sätt, skriva korrekta meningar och följa de skrivregler som finns. 

 

Arbetssätt:

Du får tre lektioner på dig att tillsammans med uppgiften skriva en kladd av recensionen sedan skriva rent den på ett A4 för att sedan lämnas in för bedömning.

 

Bedömning:

Du kommer bli bedömd i din förmåga att följa uppgiftens innehåll, att skriva korrekta och avancerade meningar, huruvida du tar till dig av den feedback du får av lärare och elever samt hur väl du använder de skrivregler som finns inom engelskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
E.T. Movie Review

Rubrik 1

F
E
C
A
Formulera sig i skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan inte än formulera sig och använda sig att meningar på ett korrekt sätt.
Eleven använder sig av enkla formuleringar och skriver meningar på ett någorlunda korrekt sätt.
Eleven använder sig av formuleringar och skriver meningar på ett helt korrekt sätt.
Eleven använder sig av avancerade formuleringar och skriver någorlunda avancerade meningar.
Bearbeta och förbättra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven tittar inte igenom sin text för att försöka förbättra den.
Eleven ändrar något efter feedback.
Eleven frågar lärare för feedback och ändrar efter behov.
Eleven förbättrar och utvecklar utifrån feedback från både lärare och elev.
Strategier för interaktion
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven följer inte uppgifter utifrån den informationen som finns.
Eleven följer den uppgift som finns.
Eleven följer och anpassar den uppgift som finns.
Eleven följer och utvecklar uppgifter för att försöka skapa en bättre text.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven använder inte korrekta skrivregler.
Eleven använder till viss del korrekta skrivregler.
Eleven använder sig av skrivregler på ett korrekt sätt.
Eleven använder sig av skrivregler på ett avancerat sätt för att utveckla sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: