Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-10-16 09:25 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Uppgifter till sagor samt matris för sagoskrivande.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Sagor!

Innehåll

Avsnitt 1

Under ca fyra veckor kommer du att arbeta med sagor. Vi kommer att gå igenom -genren sagor, (folksagor, konstsagor, fabler). - karaktärer i sagorna - typiska drag m.m.

Därefter kommer du att få skriva en egen saga.

Syfte

Mål

Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Händelserförlopp
Texten saknar händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp.
Texten har ett händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas.
Texten har ett medvetet händelserfölopp. Tankegångar är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Genre
Texten håller sig inte till genren.
Texten visar försök till att hålla sig till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Genren är ganska tydlig. Eleven har med flera särdrag och kan använda dem väl.
Genren är tydlig och eleven visar förståelse för genren och kreativitet.
Fantasi
Texten är berättande men visar inte på användande av fantasi.
Texten innehåller prov på användande av fantasi.
Texten visar prov på användande av fantasi för att berika innehållet.
Texten visar på användande av fantasi på ett medvetet sätt, både för att berika och för att utveckla den.
Meningsbyggnad
Texten har enkel meningsbyggnad.
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad men visar försök till en mer komplex meningsbyggnad (huvudsats och bisats).
Texten har en både enkel och komplex meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad (ex. inskjutna förklaringar) som ger ett flyt i texten som helhet.
Styckeindelning
Texten är skriven i ett sammanhängande stycke.
Texten innehåller styckeindelning utan relevans för innehållet.
Texten innehåller försök till styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet.
Stavning, grammatik och skrivregler.
Texten innehåller många språkfel.
Texten har en del språkliga fel men det stör inte förståelsen.
Texten har få språkfel.
Texten är språkligt korrekt.
Bearbeta text
Kan utifrån respons bearbeta texten med stöd.
Visar försök att på egen hand bearbeta texten utifrån respons.
Bearbetar texten på egen hand och höjer dess kvalité i delar av texten.
Bearbetar texten på egen hand och höjer dess kvalité i helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: