Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Hagen-Årstider

Skapad 2020-10-16 09:33 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Vad händer i vår natur under de olika årstiderna?

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Genom ett utforskande och lekfullt arbetssätt vill vi att barnen upptäcker och lär känna de förändringar som sker vid varje årstid. På detta sätt kommer barnen få möjligheter till förståelse för sig själv och sin omvärld, utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. 

 

Projektfråga:

Vad händer i de olika årstiderna?

 

Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

Lpfö 1Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,


Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 Naturvetenskap och teknik 

Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik. Det sker bland annat genom experimenterande vilket även berikar barns lek och gör att god omsorg och lärande bildar en helhet. Barnen får därigenom möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt, varsamt och därmed hållbart förhållningssätt.

Miljö och material 

Miljö och material används medvetet till att utmana barns lärande, för att öka förutsättningarna att bredda barns lekmönster och val av aktiviteter vilket medverkar till att föra utforskandet inom olika områden samt det temainriktade arbetet framåt.

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Barnen ska få utforska våra årstider och vad som händer i naturen som till exempel; växter, vattnets olika egenskaper, väder och färger.

 VARFÖR:

Vi har valt att fokusera på årstiderna då barnen har visat under introduktionsperioden, ett intresse och nyfikenhet  för det som händer runt omkring dem och då främst i naturen.  Detta gör projektet meningsfullt då vi kan vara med och utforska dessa fenomen tillsammans med barnen praktiskt.

HUR:

Vi arbetar Barnen är uppdelade i mindre grupper, detta gör vi för  att alla barn ska få möjligheten att komma till tals.med projektet tre dagar i veckan (tis,ons och tors).

Vi pedagoger kommer att i alla grupper vara  medforskare, närgranskare och lyhörda för vad barnen tycker är intressant samt finnas i närheten och ge barnen det stöd och bekräftelse de behöver. I vissa aktiviteter kommer ca två grupper att samarbeta, detta i aktiviteter där en pedagog kommer ha rollen rekvisitör dvs, hjälpa till med att förbereda en aktivitet samt assistera. Detta för att barnen skall få vara ostörda i sitt utforskande. 

Vi arbetar med naturmaterial i vår ateljé samt förstärker våra övriga lärmiljöer med adekvat material tex sådant vi samlar i naturen. 

Vi kommer att använda digitala verktyg som en naturlig del i arbetet med projektet. 

Vi går på utflykt/promenader  och upptäcker vår närmiljö.

Vi kommer att dokumentera projektet genom att ta bilder, filma samt anteckna det barnen säger och visar.

I arbetslaget kommer vi att reflektera tillsammans varje vecka om projektet, detta kommer ske under vår reflektionstid. Våran dokumentation kommer vara vårt underlag för reflektion och planering. 

Tillsammans med barnen kommer vi reflektera över arbetet  och prata om det vi har gjort. Vi kommer att göra detta i samlingar, samtal och med vår bilddokumentation som stöd.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: