👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhetsprojekt - HT20/VT21

Skapad 2020-10-16 09:42 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Avdelningen kommer att fokusera på hållbar utveckling.

Innehåll

Var är vi?

 • Hållbar utveckling
 • Teknik
 • Matematik

Sep/okt 2020

Arbetslaget ser ett intresse inom hållbar utveckling. I vårt hållbar/utvecklings projekt har vi startat en äggkläckare på avdelningen. Vi följer utvecklingen i äggen varje dag. Dokumentation sätts upp i hallen och i lärloggen. En av pedagogerna har höns hemma och tar med sig de grönsaker som blir över efter lunchen på avdelningen. Pedagogerna förklarar att grönsakerna sedan blir mat till hönsen och "som tack" värper de ägg som vi i vår tur kan äta, laga mat och baka på.

Grupperna går till skogen varje vecka. Barnen hittar skräp som de är noga med att plocka upp och slänga. Pedagogerna har med påsar som vi samlar upp skräpet i och sorterar.

Vi ser ett stort intresse hos barnen inom fler områden som kan kopplas till hållbar utveckling. De är nyfikna och har många frågor och funderingar. Detta kommer att leda oss in på Hållbarhetsprojektet. 

Vi har målat vind, lyssnat, sjunger och testat att blåsa med olika redskap. Ett av barnen startade en diskussion kring vindkraftverk, vilket vi har lyft i grupperna. 

Nov/dec 2020

Vinden har lett oss in på segelbåtar. Barnen har byggt segelbåtar av olika material. Vi har använt oss av mjölkkartonger, servetter och sugrör för att bygga första segelbåten. Den andra segelbåten byggdes av trä och den tredje med bark. Vi får se hur bra de kan flyta!

Under vårterminen kommer teatern att utgå från Krafthjältarna, som är böcker skrivna av Mattias och Annika Blomfeldt. Dessa handlar om hur man på olika sätt kan utvinna förnybar energi. Vinkraftverket kommer bl.a. att vara med i teatern. 

Jan/feb 2021

Projektet har lett in grupperna på olika områden. Nyckelpigegruppen har pratat mycket om kompost och vad som händer med maten vi slänger. En sång med en mask beskriver hur viktigt det är att slänga maten i komposten och att plast inte ska slängas i naturen. Barnen har fastnat för sången och masken Sigge ska få en egen kompost på avdelningen. 

Lejongruppen har kommit in på kretslopp och hur det kan se ut på olika sätt. Barnen ritar/skriver och visar hur ett kretslopp kan fungera. Vi belyser även återvinning av plast och metall.

I terminens första teater fick vi möta Batteriet, Motorn och Vindkraftverket. Dessa kommer vi att lyfta på avdelningen. Vi kommer under flera teatrar med Krafthjältarna att se hur förnybar energi kan utvinnas. Efter varje teater kommer vi på avdelningen fortsätta utforska varje krafthjälte på olika sätt. 

Mars 2021

I boken Fantastiska småkryp- Maskar av Susie Williams och Hannah Tolson läser vi om maskar och vad de gör med vår kompost. Vi planerar att ha en egen kompost på avdelningen och i denna bok finns tips på hur man kan göra. En av pedagogerna bor på en gård och har en stor kompost/dynghög med maskar. Vi har två plastburkar på avdelningen som kan användas till komposter. Båda grupperna kommer att få göra en kompost. 

Vi har stora kartong/papp-rullar på avdelningen som kan användas för att bygga en egen mask. De barn som vill vara med kommer få måla och bygga ihop dessa till en stor mask.

Nu är det även dags att börja odla på avdelningen. Vi tänker att det är ett bra sätt att synliggöra kretsloppet och få förståelse för var vår mat/växter kommer ifrån. Kul att kunna sätta kärnor och frön för att kunna se hur de blir till nya plantor! 

I blogginlägg/månadsbrev har vi berättat om att grupperna ska börja odla och att barnen gärna får ta med frön m.m. hemifrån.

April 2021

Om vi tänker utifrån kretslopp pratar barnen om att grönsakerna vi inte äter upp ges till hönsen och kopplar det till kycklingarna vi hade på avdelningen. Vi har ägg ännu en gång på avdelningen som så småningom kommer kläckas. Vi räknar ner dagarna!

I terminens andra teater kommer vi få se Batteriet och Motorn som möter Solpanelen. Solpanelen kommer att hjälpa till med att ladda upp batteriet med solens energi. Genom den här teatern vill vi ge barnen möjlighet att få en förståelse för hur förnybar energi kan utvinnas. Det här kommer leda in projektet på hur viktig solen är och hur vi kan använda oss av den.

Maj 2021

Vi fortsätter att utforska solen och det här har lett oss in på olika väder. Barnen pratar om moln och regn, vilket kan kopplas till vattnets kretslopp. Vi tittar på hur allt hänger ihop. Våra planteringar behöver både sol och vatten för att kunna växa! Det växer snabbt i våra lådor och krukor. 

Våra potatisar har vuxit och blasten har blivit hög! vi ska se om det finns några potatisar i jorden. Barnen ska få tillaga potatis på olika sätt. Vi tänker att vi kommer fortsätta utforska potatis de kommande veckorna. Genom att konkretisera och prata om våra odlingar och om hur mat produceras kan vi lära oss om hållbarhet i odlandet.

För att stimulera språkutveckling och meningsbyggnad lånar vi "Språka mera- påsar" på biblioteket. I Meningspåsen vi lånade senast fick vi läsa i Pino´s dagbok av Eva Pils, Agneta Norelid och Kenneth Andersson. Pino hittar på alla möjliga lekar i alla väder! När Pino ska gå hem börjar det regna. Han tar fram sitt paraply! Det här gav inspiration till att skapa paraplyer på avdelningen. 

Andra böcker som vi läst i projektet: 

Rut och Knut tittar ut på väder- solsken och spöregn av Mattias Danielsson, Lena Ollmark, Carin Wirsén et al.

En Resa genom vädret av Johan Haslam och Steve Parker

Inom projektet belyser vi källsortering. På Pärlan finns det symboler på avdelningarna som visar vad vi ska slänga i de olika kärlen, dessa har vi lyft på Snäckan och vi pratar om hur vi ska källsortera. 

Under Vårfesten kommer barnen att få källsortera med en av våra Krafthjältar. Grupperna kommer även att titta i våra komposter och se hur maskarna mår.

 

 

Vart ska vi?

Mål:

 •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 •  förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

(Lpfö 18)

Hur gör vi?

 • Fångar barnens intressen inom området
 • Teknik- bygga, konstruera
 • Skapa
 • Synliggör vind, vatten m.m.
 • Kretslopp
 • Teatern- Krafthjältarna av Mattias och Annika Blomfeldt
 • Källsortering

Hur blev det? 

Sep/okt 2020

I vårt hållbar/utvecklings projekt startade vi en äggkläckare på avdelningen. Vi följde utvecklingen i äggen varje dag. Dokumentation sattes upp i hallen och i lärloggen. En av pedagogerna har höns hemma och tar med sig de grönsaker som blir över efter lunchen på avdelningen. Pedagogerna förklarar att grönsakerna sedan blir mat till hönsen och "som tack" värper de ägg som vi i vår tur kan äta, laga mat och baka på. Barnen ville vara delaktiga. De räknade dagarna och var intresserade av att veta vad som händer i äggen.

Äggen kläcktes och vi får följa deras utveckling. Det blev fem kycklingar! 

Nov/dec 2020

Barnen har haft funderingar kring vinden. Vi har målat vind, lyssnat, sjunger och testat att blåsa med olika redskap. Ett av barnen startade en diskussion kring vindkraftverk, vilket vi har lyft i grupperna. Det här gjorde att vi kom på att det skulle vara kul att testa vinden genom att bygga båtar.

Grupperna testade de olika båtarna vi byggt i olika material. Vinden fick barnen upptäcka bl.a. genom att blåsa med hårtork och ballongpump. Barnen testade även en golvfläkt. Tillsammans räknade vi hur många liter vatten vi behöver hälla i vattenbordet som togs in på avdelningen. Grupperna använde två olika tillbringare som såg olika ut, men innehållet var det samma. Sedan provade vi en 5 dl-tillbringare. När vattenbordet var fyllt med vatten så testades båtarna. 

Jan/feb 2021

På Snäckan är vi noga med att sortera soporna. Nyckelpigorna har pratat om vad som händer med äppelskrutt och bananskal när vi de slängs i komposten. Barnen har fått möta en mask som heter Sigge (en sång på Youtube). Sigge berättar att han tycker om kompost, men han får ont i magen när människor slänger plast i naturen. 

Lejongruppen har pratat om kretsloppet och om hur allt hänger ihop. Vi äter vår mat, slänger våra matrester i komposten till maskarna, det blir jord, vi kan odla grönsaker och så får vi mat på tallriken igen. Det går runt och runt!

Ett av barnen sa att det inte går att odla köttbullar! Det gör det ju inte, men vi kan ju däremot odla maten som djuren äter och som blir köttet på vår tallrik. De går även att odla maten som korna äter och som sedan gör att de kan ge oss mjölk. Maten till hönsen kan ge oss ägg. Djuren ger oss bajs som vi kan gödsla jorden med så att vi kan odla ännu mer.

Barnen pratar om att grönsakerna vi inte äter upp ges till hönsen och kopplar det till kycklingarna vi hade på avdelningen. Vi tänker att vi även under våren kommer att ha ägg/kycklingar på avdelningen. 

Teatern har även lett oss in på Hållbar utveckling. I terminens första teater fick vi möta Batteriet, Motorn och Vindkraftverket som hjälper till att göra ny el till Batteriet som slocknat. Den slocknade efter att ha gett Motorn all sin kraft för att bli hissad upp för en bergvägg. Vi kommer under flera teatrar med Krafthjältarna att se hur förnybar energi kan utvinnas. Efter varje teater kommer vi på avdelningen fortsätta utforska varje krafthjälte på olika sätt. 

I hallen har vi en vägg där vi dokumenterar tillsammans med barnen. Här har barnen fått fundera på var batterier och motorer används. Barnen har berättat var det finns batterier. Några exempel var: Racerbilar, lampor och monstertruck. De gav även exempel på vad som drivs av motorer: Helikopter, bil, flygplan och hårfön.

Grupperna har utforskat olika områden i projektet, men vi upplever att vi ändå har lärt oss av varandra och hamnat i samma "områden". Dokumentationen på väggarna har synliggjort det vi gör för barnen, vilket gjort att vi utforskat varandras områden. Allt hänger ihop!

Vi har även börjat prata om att återvinna plast och metallförpackningar. Lejongruppen har sett en film om vad som händer när vi slänger plast i naturen och hur det kan se ut i haven om plasten hamnar där.

Mars 2021

Båda grupperna har gjort varsin kompost. Vi hade en samling med varje grupp och tillsammans med barnen gjordes komposten. I komposten la vi jord, sand, äppelskrutt och annat gott till maskarna. Burkarna är genomskinliga, så vi kan se de olika lagren och maskarna som kryper där inne. Ett svart papper fick täcka burkarna, då maskarna trivs bäst när det är mörkt. 

Barnen var intresserade och hade flera idéer och förlag på hur vi skulle göra för att maskarna ska må bra. Nyckelpigorna (de yngre barnen) pratade mycket om masken Sigge och vad han tyckte om. Då och då tittar vi till våra komposter och fyller på med gott från fruktsamlingen.

Vi sår och odlar på avdelningen. Barnen har sått bl.a. gula ärtor, krasse, tomater och solrosfrön. Vi har även satt potatisar! Barnen är gärna med och är nyfikna på vad som händer. Det går väldigt fort med vissa av våra planteringar. Barnen kommer att ta med en del av dem hem.

April 2021

Vi har fått sju små kycklingar på avdelningen. Så kul! Vi följde utvecklingen i äggen varje dag. Barnen har varit intresserade och räknat ner dagarna. 

Det har redan börjat bli grönt i våra lådor och krukor. Barnen har många förslag på vad som kan komma upp. 

I grupperna har vi pratat om solen. Tillsammans har vi gjort en egen sol. Vi har även tittat på ett klipp om hur solpaneler fungerar. Barnen har berättat om vad de tänker på när vi pratar om solen. 

Barnen hade många tankar om varför solen är viktig: – Blommorna växer, – Man kan inte leva utan solen, – Snön och isen smälter, – Vitaminer, – Energi –solpanel, – Varmt och shorts, – Solkräm, – Bada, – Människorna behöver skogen, – Träden växer.

Maj 2021

Planteringarna har vuxit och blivit stora. Vi mäter dem och ser hur höga de blir. Vår purjolök blev jättelång och den fick en vit blomma!

Vi har haft en samling där vi tillsammans har dragit upp våra potatisar. Vi mätte även hur lång blasten var på potatisen som vi har satt på avdelningen. Grupperna har sett en video från Bonden i skolan: https://www.bondeniskolan.se/

Videon visar potatisodling och tips på hur man kan använda dem i köket. Barnen har smakat på färskpotatis och sötpotatis som vi la i ugnen. 

I en gemensam samling har barnen delat med sig av sina tankar kring potatis:

– Bondgård, – Gräva upp, – Potatismos, – Gratäng, – Chips, – Potatisbullar, – Klyftpotatis, – Under jorden, – Brun, – Gul, – Rötter, – Jord, – Blad, – Grönt, – Blommor.

Under vårfesten fanns det olika stationer som är kopplat till Hållbar utveckling. Barnen källsorterade med en av krafthjältarna. Plast, metall, papper, kartong m.m. hamnade i rätt kärl. Grupperna tittade på vad som hänt med komposterna. Maskarna som bor där hade blivit fler och äppelskrutten som vi lagt i hade blivit till jord. 

Pino´s dagbok och regnet har gett inspiration till att skapa paraplyer på olika sätt. Barnen har målat moln i olika färger och paraplyer gjordes av papptallrikar och piprensare.

 

Utvärdering, 16/6-21

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18