Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C Att berätta vad man tycker om.

Skapad 2020-10-16 10:05 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du ska lära dig att berätta/ställa frågor om vad du/andra tycker om. Namn på sport, färger och siffror

Innehåll

Varför ska du lära dig att berätta/ställa frågor om vad du tycker om, namn på sport, färger och siffror?

För att du ska utveckla kunskaper i spanska i olika områden och sammanhang där språket används. Du ska utveckla tilltro till din egen förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften.

Du ska kunna delta i samtal och berätta om vardagliga saker som är välbekanta för dig. 

Tidsperiod Vecka 43 - 47

Vad ska du lära dig under det här moment?

 • Hur använder verbet Gustar, Tener, llevar, Estar.
 • Berätta om din favorit sport, klubb och färg. Bindeord PERO
 • Namn på olika klädes plagg
 • Ord: una - un / el - la
 • Hur man använder adjektiv i spanska
 • Frågeord för att kunna ställa frågor.
 • Siffror 1- 100
 • Ord för höger - vänster och i mitten
 • Genitiv De. Repetition om Vad heter Ländernas huvudstäder

Hur ska vi lägga undervisningen

Varje lektion börjar vi med hälsningar på spanska, sammanfattning av den tidigare lektion, korta genomgångar, tittar på video klipp, arbetar med lektion uppgifter. Använder textboken Vale 7 och Vale 7 webbsidan där man kan lyssna på texterna från textboken, öva på glosor och göra övningar. 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

V. 43 

VAD Att ställa fråga och berätta om favorit saker. Färger. Kap. 3 sidan 14 - 15 i textboken Vale 7.

HUR Vi går igenom ordlistan på sidan 87 och 88 i textboken. Vi lyssnar på texten Min favorit klubb följer texten medan vi lyssnar. Vi använder oss av webbsidan. Sjunger om färger på spanska. 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

Frågeord. De finns på sidan 84 i textboken Vale 7

Veb. Tener . Har du någon favorit klubb/färg.

Frågeord: Vilken/t. Vilken klubb/färg tycker du om mest?

Verb Gustar. Frågor. Tycker du om/tycker du om mest

Bindeord pero.

V. 44 Lov

V. 45

VAD   Siffror. Un - una. El - La. Namn på klädesplagg. Adjektiv.

HUR Quizlet , spel. Skriftliga uppgifter under lektions tid. 

V. 46

VAD Verbet Llevar. Estar. Ord för höger- vänster och i mitten.

HUR. skriftliga uppgifter under lektions tid. Spel. Quizlet. Dialoger. 

V. 47

VAD Genitiv DE. Repetition av allt som man har vi har lär oss tidigare t ex. Verb Tener, Llevar, Estar. gustar. Adjektiv. Klädesplagg mm

HUR: Skriftliga uppgifter,

BEDÖMNING:  V. 47. Hörförståelse övningar, Diktering, skriftlig förhör.

Se kunskapskrav i Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: