Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Citronen_Solberga/Sjöängens förskolor_Projekt_2020/2021

Skapad 2020-10-16 10:23 i 213041 Förskolan Citrusgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation. Stimulera utveckla och utmana barnens intresse och förmågor gällande språk och kommunikation. Identifiera så många olika sätt som barnen kommunicerar på Fortsätta arbeta med en hållbar framtid genom att integrera social och ekologiskt hållbarhet i ett språkutvecklande projekt.

Innehåll

Projektbeskrivning:

Utgångspunkten I vårt projekt Sprakande språkande är böcker från Sommaruppdraget

I vår projektplanering använder vi oss av de observationer som vi har spanat under undersökningsföretaget och nämligen om hur och på vilket sätt barnen kommunicerar sina intressen med varandra samt med den pedagogiska miljön. 

 

Pedagoger delar upp barnen i små olika grupper där vi läser sommaruppdrag böcker högt. Om pedagoger upplever att några ord eller begrepp låter obekanta för barnen så förklarar vi de med bilder, andra ord tex synonymer, engelska, Google översätt mm. Varje barn får flera tillfällen att återberätta sin bok genom valfri aktivitet/er. Vi jobbar med böcker genom högläsning, sång, sagor, skapande, ritande, målning.


Barnen visar ett stort intresse för varandras böcker där gärna återskapar de favorit momenten tillsammans. De kommunicerar på olika sätt om sin bok.

Vi har iakttagit att några barn har bättre språkkunskaper i engelska än i svenska.

Vi upplever att barnen befinner sig på olika kommunikationsnivåer och kommunicerar med varandra och omgivningen på olika sätt: verbalt: ord, meningar, ljud, tonlägen och icke verbalt: tecke, bilder, symboler, kropps-, ansiktsuttryck. 


Efter presentation av flera barns sommaruppdragen och läst barnens favoritböcker har vi uppmärksammat barnens lika stor intresse för djur och deras familjer likaså de olika färger som de använder i sitt målande, ritande.

 

Vi har börjat att gå till biblioteket med barnen. Pga covid-19 tar vi dit två barn i taget. Där läser vi den bok som barnen är intresserade av och sedan väljer barnen några böcker själva att ta med som vi läser sedan vid högläsning stunder. 

Barnen har visat intresse att leka med vatten därför har vi börjat med experimenten med vatten. Under experimenten benämner vi olika föremålen samt våra handlingar därefter får barnen en stund att testa själva. Barnen har uppskattat den och frågar om det blir flera experiment.  
Barnen målar gärna på olikfärgat papper, blandar gärna olika färger och hittar på nya färgnyanser.

Barnen tecknar på olika sätt: med blyerts-, färgpennor, tuschpennor, oljekritor, svart tusch, olika pappersformat, -färg, -kvalitet som passar den krita och penna som barnen använder.

Väldigt stor intresse väcker hos barnen olika relationer och känslor. De forskar runt relationer mellan mamma, pappa, barn, syskon och kompisar genom rollekar. 

Vi har presenterat för barnen hemvrån där vi fyller på då och då olika föremål så som leksaksmat, bestick, Ikea kök, interaktiva petflaskor. Flaskorna är fyllda med frö, vätska i olika färger, glitter, pärlor, paljetter mm. Det finns utklädningslåda med mantlar, kostymer, mössor mm 

Vi har ordnat en naturhörna där finns naturmaterial: stenar, pinnar, kottar, ekollon, kastanjer, växter, löv som barnen har plockat själva. 

Efter presentation av lera i en ny sammanhang började barnen bli intresserade av att skapa med lera. Det är mestadels olika djur (som lämnar sina spår på lera) och maträtter. Barnen tycker om att använda olika föremål och leksaker för att lämna uttryck i lera. 

Vi återanvänder i skapande återvinningsmaterial som toarullar, kartonger, löv,  mm

 

Vårt syfte:

Stimulera, utveckla, utmana barnens olika sätt att kommunicera med varandra, miljö, material och med pedagoger.

Fortsätta arbeta med en hållbar framtid genom att integrera social och ekologiskt hållbarhet i ett språkutvecklande projekt. 

 

Vår metod:

Pedagoger utgår utifrån barnens visat intresse för djur och natur och för familjerelationer. 

 Vår nyckel till barns kommunikativa färdigheter är det sociokulturella lärandet (Vygotsky), det är levande pedagogiska miljöer, det vill säga stationer, där flera barn kan samspela med varandra och lära sig av varandra. Stationer som natur, språk, matematik, skapande, motion, hemvrån, bygg och konstruktion är levande det vill säga att pedagoger byter ut material eller ändrar kontexten. 

Pedagoger planerar in ämnesöverskridande aktiviteter utifrån Läroplanens mål genom att dela barnen i små grupper där vi kan introducera ny tex material eller samma material men en ny teknik att använda materialet.

Barnen får undersöka projekt tillsammans med pedagoger genom olika experiment och uttryckssätt tex genom lek, sång, sagor, målandet, ritandet, musik, lera, play-dog, bygg och konstruktion mm i olika kontexter. 
Vi utvecklar eventuellt barnens digitala kompetenser genom att barnen använder IPad: Piccolage, utvecklande spel inom matematik, språk, naturkunskap mm och kamera. 

Vid de olika aktiviteter får barnen vara med vid olika former av samarbete och beslutsfattande (demokrati). De får olika tillfällen varje dag där de kan uttrycka sina tankar och åsikter och med detta påverka sin egen och andras situation. 

Vid planerade och oplanerade högläsningsstunder läser vi sommaruppdragsböcker samt de böcker som vi har lånat från biblioteket.


Polyglott används bla för att stödja barnens modersmål. 

Pedagoger skapar förutsättningar för den fria leken där barnen träna sina sociala förmågor och demokratiska kompetenser. Tex turtagning, samspel, samarbete, konfliktlösning, empati, språk ansvar mm. Vi jobbar med relationer mellan barnen genom att lära dem sätta ord på sina och andras känslor, behov, viljor, våga säga Stop.

När vi leker lek tex minnesspel Känslor sätter vi ord på de olika känslor på bilder samt beskriver dem. Därmed uppmanar vi barnen till att de använder de orden och beskrivningen vidare. Grunden ligger i att varandra vad betyder att vara en bra kompis, att vi har mjuka händer som gör mjuka rörelser. 

Vi introducerar massage för barnen. 

Vi uppmuntrar barnen till att leka olika spel, mamma pappa barn lek där barnen kan utbyta sina kulturella erfarenheter och fantasi. 

Eftersom barnen har olika kommunikationssätt planerar vi att dela barnen i små grupper och anpassa språkundervisning till deras kommunikationsnivåer för att kunna utmana deras språkkunskaper. Det blir pekböcker, känsloböcker(Vem), bilder, sagor, sång, rim och ramsor, mungymnastik, aktiviteter som vi kommer sätta ord på. 

 

Pedagoger har planerat in biblioteksbesök en gång i månaden. Vi vill att barn får möjligheten att uppleva den social sammanhang som man introducerar på biblioteket tex att gå över gatan, låna, återlämna böcker. De böcker som barnen har valt vid varje besök tar vi in till avdelningen och läser tillsammans med andra barn. De böcker som vi har läst lämnar vi in vid nästa besök och lånar nya. Introducera till barnen faktaböcker. Hur och varför tar man hand om böcker?

 

Vi fortsätter besöka parker för att utmana barnens grovmotorik och träna på barns uthållighet i ett nytt sammanhang. 

Vid våra skogsutflykter dels fyller vi på vår skapande och naturhörna med naturmaterial dels samtalar vi  med barnen om den sociala och miljömässiga hållbarheten där det stora vikten ligger i på vilket sätt kan vi ta hand om oss själva genom att ta hand om djur och natur. inspirationsmaterial: foton av naturen, djur, skog, utforskningsverktyg så som förstoringsglas, ficklampor, kikare.

tydlig  struktur.  

Vi slänger sopor i soptunnan, återvinner kartong, plast, glasburkar, använt papper. 

Genom att involvera alla barn, personal och föräldrar sätter vi en kurs mor ett långsiktig hållbar framtid. Det handlar om ett långt tidsperspektiv och ett globalt fokus: alla vi, levande som bor på jorden, är medskapare av vår gemensamma framtid. 

 

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande, kommunikation med varandra och den pedagogiska miljön genom bilder, video, ljud, lärloggar och diskuterar det materialet sedan med kollegor på halvdags och heldagsreflektioner. Vi uppmärksammar barnens olika kulturella olikheter och likheter och använder dem  i planeringen av den pedagogiska verksamheten.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: