👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min identitet

Skapad 2020-10-16 10:29 i Klosterängens förskola Lilla Edet
Förskola
Fokusområde - Vem är jag?

Innehåll

 

                                                             

Varför har vi valt detta innehåll?

Självkänsla handlar om hur hen tänker och känner om sig själv. Vi vill att barnen ska känna att de är värdefulla bara genom att vara sig själva. Det har inte att göra med om man är bra eller dålig på att göra olika saker. Självkänslan kan betyda mycket för hur en människa mår. En stabil självkänsla hjälper till att våga göra saker hen vill, och att säga ja och nej. Vi vill uppmuntra och stärka barnens självständighet, självförtroende och självkänsla genom positiv bekräftelse och uppmuntran till att alla är unika. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska få uppleva att just det är unikt precis som det är. Vi vill att barnen ska reflektera över vad det är som gör just mig unik, vad har jag för egenskaper, känslor, intressen som gör mig till den jag är.Vi ser olika ut och har olika intressen, ibland liknar våra intressen och egenskaper varandras.  Vår förhoppning är att barnen ska stärkas i sin identitet , jag är jag och jag är bra precis som jag är!

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att starta med att barnen gör självporträtt med olika material och med olika metoder. Barnen kommer få se sig i spegel, reflektera tillsammans över vilka fysiska egenskaper som tillhör dem. Vad har jag för ögonfärg, hårfärg, form på näsa och ansikte etc. Sedan får var och en i mindre grupp skapa sina porträtt. 

Därefter går vi vidare med att skapa identitetskartor. Barnen får illustrera till exempel: Vilka står mig närmast, vad är mina intressen, egenskaper, vad tycker jag om, vad vill jag lära mig, vad är jag bra på mm. Här är det viktig att barnen är i riktigt små grupper så att pedagogen hinner fånga upp, ställa frågor och stötta. Därefter kan vi tillsammans reflektera över kartorna och kanske lista ut vilken karta som hör till vem.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens lärlogg.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18