Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik, ordkunskap och rättstavning åk 4

Skapad 2020-10-16 10:45 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Eleverna ska under terminen arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna ska under läsåret arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket och utveckla skrivförmågan.

Innehåll

Bedömning:


Jag kommer att bedöma utifrån bedömningsmatrisen för dina kunskaper/förmågor inom området grammatik,skrivregler och rättstravning. Här kommer en bedömningsmatris för dina kunskaper/förmågor inom arbetsområdet skrivande och grammatik. Jag bedömer dig efter de olika målen som står i vänsterspalten nedan.

Det stora målet är att du ska kunna skriva korrekta och välfungerande, intressanta texter och på ett utvecklat sätt kunna använda de olika regler och normer som gäller för skrivandet i svenska språket. Även att förstå hur vårt språk fungerar och är uppbyggt så det kan hjälpa dig när du läser fler språk framöver.

 

Tidsplan / Lektionsplanering

Vi kommer att jobba med det fram till jullovet v.50

 

Språkmål:

grammatik,skrivregler och rättstavning

 

Begreppslista:

Hårda/mjuka vokaler

olika -ljud

tempus

meningsbyggnad

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Grammatik,skrivregler och rättstavning

Insats krävs
Gotagbara kunskaper
Meningsbyggnad (uppbyggnad, använda sambandsord, ordföljd)
Jag använder rätt meningsbyggnad.
Ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb)
Jag kan förstå de olika ordklasserna och kan ta ut dem i en text.
Ords böjningsformer (substantiv singular-plural, verb tidstempus, adjektivs komparation))
Jag kan böja ord på ett korrekt sätt.
Stavningsregler (Kort/lång vokal, J-ljudet, Sj-ljudet, Tj-ljudet, Ng-ljudet)
Jag kan stava rätt till ord som har dessa ljud i sig.
Skrivregler (punkt,stor bokstav, skiljetecken - hur de används i texter)
Jag kan använda skiljetecken,punk och stor bokstav på rätt ställe.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: