Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya testamentet och Kristendomen

Skapad 2020-10-16 10:49 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att läsa om Jesus, berättelserna om hans liv. Vi kommer även att läsa om kristendomen.

Innehåll

Du kommer lära dig:

-Josef och Maria och när Jesus föddes

- Jesus liv och vad han gjorde

-varför människor tyckte att Jesus var speciell

-vad som hände när Jesus dog

-de första kristna och vad de trodde på

-hur Sverige blev ett kristet land

- den heliga Birgitta- Sveriges första helgon

- Martin Luther som tyckte att alla borde få höra Bibeln på sitt eget språk

-hur det är att leva som kristen och vad bönen betyder

-vad som händer i kyrkan på söndagar

 

Arbetssätt

Berättelserna om Jesus kommer ni att få varsin för att sedan göra en tecknad serie om. Dessa kommer vi sedan hänga upp så era klasskompisar får läsa dem. 

 

Kristendomen kommer vi först göra en VÖL för att ta reda på vad ni kan. Sedan kommer vi tillsammans skapa frågor som ni ska besvara. Frågorna ska redovisas i form av ett collage. 

Ni kommer även få olika faktatexter så ni kan jämföra judendomen med kristendomen. 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma hur väl ni besvarat frågorna på ert collage. Vi kommer tillsammans även fylla i sista delen av VÖL. 

Jag kommer även att titta på er jämförelse mellan judendomen och kristendomen. I bedömningen kommer jag även att ta in hur aktiva ni är på lektionerna. 

 

Inflytande/delaktighet

Eleverna får vara med och bestämma de frågor som ska svaras på. De kommer även vara med och visa vad de kan redan vid uppstarten. Eleverna får även vara med och bestämma hur deras collage ska se ut.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: