Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, empati, samarbete och rörelse.

Skapad 2020-10-16 12:34 i Gyabo förskola Eslöv
Genom lek, samarbete och rörelse skapar vi en ”vi-känsla”.
Förskola
Lek, empati, samarbete och rörelse.

Innehåll

Mål:

Barngruppen ska ges möjlighet att lyssna på på varandra, visa empati och utveckla viljan att hjälpa varandra genom rörelseglädje.

 

 

Vad?

Vi strävar efter att öka barnens sociala samspel, empati, rättigheter, skyldigheter, rörelseglädje, motorik.

 

 

Hur? 

Både planerade och spontana lekar i gymnastikhallen, i skogen, barnen ska vara delaktiga i besluten vi tar om vad vi ska göra genom tex röstning, turtagande att bestämma.

 

Vem/vilka? 

Grodor och fiskar.

 

 

Var? 

I gymnastiksalen och närområdet (skogen)

 

 

När? 
I skogen, i gymnastikhallen samt under spontanundervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: