👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm

Skapad 2020-10-16 12:42 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet. Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Modellen har sedan dess stimulerat många barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Innehåll

Vi kommer under detta läsåret jobba med bornholmsmodellen för att stärka barnens språk. I bornholmsmodellen finns det tio färdiga kapitel där det är olika samlingar som vi kommer jobba med. Alla kapitel kan ta olika lång tid så vi kommer jobba med varje kapitel så länge vi känner att det behövs. Vi kommer lägga ut när vi börjar med ett nytt kapitel för ni ska få ta del av de vi gör.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18