Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Myran Larven

Skapad 2020-10-16 13:19 i Båtstorp Österåker
Förskola
Arbetet med språk hos oss

Innehåll

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • läsa böcker - fysiska böcker, Polyglutt, berättelser, flanosagor etc.
 • arbeta med bilder, tecken och dagsscheman 
 • sjunga
 • språklekar
 • rim och ramsor
 • benämna det som sker under barnets dag
 • arbeta med Babblarna

 

Varför?

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Tillsammans med barnen tar vi fram och varierar material och aktiviteter som gynnar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt. tillsammans med oss och andra barn. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: