Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, musik, ackompanjera och timing, åk 4

Skapad 2020-10-16 15:40 i Nåntunaskolan Uppsala
ackordspel och timing åk 4
Grundskola 4 Musik
Du kommer i det här arbetsområdet få öva på att spela ackord på keyboard.

Innehåll

Syfte

Musikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. I undervisningen inom detta område får eleverna träna på förmågan att använda musik som kommunikationsmedel genom att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kunskap kring att använda musikinstrumentet keyboard. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga.

Undervisningens innehåll 

Du kommer få öva ackordspel på keyboard genom att träna på att spela olika låtar med tre ackord. Vi kommer till stor del träna gemensamt då vi spelar alla tillsammans men du kommer också få arbeta i par tillsammans med din keyboardkompis. Som hjälpverktyg har du bilder av ackorden.

Bedömning

För grundläggande nivå ska du kunna:

 • ta tre olika ackord
 • ibland spela i takt till melodin

 

 För utvecklad nivå ska du kunna:

 • ta tre olika ackord och byta med flyt mellan två av ackorden 
 • oftast spela i takt till melodin och spela med en stil som oftast passar till melodin

 

 För väl utvecklad nivå ska du kunna:

 • ta tre olika ackord och byta med flyt mellan de tre ackorden
 • spela i takt till melodin och spela med en stil som passar till melodin

 

 Bedömning sker fortlöpande under lektionerna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik, ackompanjera och timing, åk 4

insats krävs
grundläggande nivå
utvecklad nivå
väl utvecklad nivå
Spela & ackompanjera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: