Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal- och lyssnarträning i engelska åk 6

Skapad 2020-10-16 17:49 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Du kommer att få träna på att tala inför klassen både på svenska och engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska Svenska
Nu ska vi prata mycket engelska! Du kommer att få träna på att tala inför klassen och samtidigt få lära dig lite knep så du blir mindre nervös. Du kommer träna dig på att hålla korta tal om något ämne som intresserar dig. Du kommer också att träna på att lyssna på dina kamrater och ge/ta emot feedback.

Innehåll

Hur ska detta gå till?

Under höstterminen kommer vi arbeta mycket med att prata engelska i olika former: i par/mindre grupp, digitala redovisningar, inför helklass mm. Vi har tränat en hel del på att tala inför grupp på svenska. Nu ska vi träna på att även bli bekväma att tala inför klassen, redovisa och diskutera på engelska. 

Målet är att du ska kunna:

 • tala tydligt och sammanhängande på engelska,
 • hålla små korta tal på engelska,
 • ha en tydlig inledning, innehåll och avslut,
 • förstå dina klasskamraters engelska tal,
 • samt svara på frågor om det de berättat.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du klarar att tala engelska,
 • om du formulerar dig tydligt och sammanhängande,
 • om du har en inledning, ett huvudinnehåll och en avslutning,
 • samt hur bra du förstår när klasskamraterna talar engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: