Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GRAMMATIK

Skapad 2020-10-16 19:34 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att repetera grammatik och jobba med detta under några veckor tills den sitter. Ni kommer att få möjlighet att arbeta tillsammans i de grupper ni sitter i klassrummet för att även öva på er språkliga förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språkets struktur och uppbyggnad på grundnivå. Grammatik som ingår: substantiv i singular och plural, bestämd och obestämd artikel, några vanliga verb (be och have tex) i presens och preteritum, frågor och negationer, personliga pronomen, adjektiv och några oregelbundna verb. Hörförståelse tränas genom nyhetslyssnande och vi tränar även på att prata inför varandra genom 1-minutare. 

Bedömning - vad och hur

Ingen bedömning av grammatikarbetet då detta är en färdighetsträning som ska leda till att utveckla de olika förmågorna, främst i tal och skrift. Ej heller bedömning av hörförståelse, den muntliga delen kommer dock att bedömas löpande för att utveckla språket. 

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar med en diagnos för att se vad ni kan, därefter läggs fokus på att repetera det ni är i behov av. Inom ramen för detta arbetsområde kommer vi även att jobba med nyheter (hörförståelse) och 1-minutare (muntlig produktion) för variation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: