Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-10-16 22:56 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Motorik är viktigt för barns kroppsmedvetenhet och både fin och grovmoterik utvecklas på förskolan.

Innehåll

Under läsåret arbetar vi med att utveckla barnens fin- och grovmoterik. Finmotorik tränas bland annat genom att lära barnen äta med bestick, rita innanför linjer, klippa, lägga pärlplattor samt ha rätt penngrepp. Grovmotorik tränas bland annat genom att öva på hopp, klättring, balans samt koordination. Under terminen skall vi ha gymnastik, rörelse, dans och hinderbanor. Vi kommer även att ha olika spel och lekar och träna oss på turtagning, lagsport, bollsäkerhet, regler och kroppsuppfattning. Vi kommer att bege oss till gymnastiksalen på Spångholmsskolan och ha gymnastik inomhus. Vi  kommer att prata om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och varför vi behöver röra på oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: