Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-10-17 09:24 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 3 – 6 Idrott och hälsa
Vi leker och genomför rörelseaktiviteter i utemiljö under olika årstider. Vi arbetar med allemansrättens grunder. Vi tränar också orientering i närmiljön.

Innehåll

Syfte

Syftet är att genomföra och anpassa utevistelser efter olika väderleksförhållanden.Träna på att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ytterligare mål är att träna orientering i närmiljön och samtala kring klädsel för olika aktiviteter.

 

Vad ska vi lära oss?

Eleven ska arbeta med  grovmotoriska grundformer, som att klättra och stödja.

Eleven ska arbeta med förståelsen kring regler och turtagning genom lekar i utemiljö.

Eleven ska arbeta med förståelsen kring begrepp som rör allemansrätten.

Eleven ska arbeta med att orientera sig i närmiljön.

Eleven kan delta i samtal kring klädsel för olika aktiviteter.

 

Hur ska vi lära oss?

Genom att delta i de olika uteaktiviteterna.

Genom att delta i samtal enskilt eller i grupp kring kring klädsel för olika aktiviteter.

Genom att delta i samtal kring begrepp som rör allemansrätten.

Genom att delta i olika utemiljöer.

Genom att orientera i närmiljön.

 

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Delta i aktiviteterna.

Delta i samtal kring klädsel för olika aktiviteter.

Delta i samtal som rör allemansrätten.

Delta i olika utemiljöer.

Delta i att orientera i närmiljön.

 

 

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta i aktiviteterna.

Genom att delta i samtal kring klädsel för de olika aktiviteterna.

Genom att delta i samtal som rör allemansrätten.

Genom att delta i olika utemiljöer.

Genom att orientera i närmiljön.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  C 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  IDH  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  A 6
 • Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: