Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2020-10-17 09:38 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola F – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Innehåll

 

I bildämnet kommer du att komma i kontakt med många olika material och tekniker.

Med hjälp av dessa kommer du att utveckla din förmåga att skapa bilder, konstruktioner och modellering både efter givna instruktioner och självständigt.

Du kommer att lära dig vilka våra grundfärger är, blanda färg m.m.

Du kommer att arbeta självständigt och i grupp.

Du kommer att få lära dig att omsätta egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt.

Du kommer också att få träna dig på att berätta om dina och andras bilder, om budskapet.

 

En viktig del i att skapa är också efterarbete och materialvård. Du kommer att få lära dig att ta hand om skolans bildmaterial och hur man på olika sätt kan förmedla sitt bildbudskap till omgivningen.

 

Centralt innehåll för ämnet bild F-3 

Bildframställning

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

 

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

• Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

 

Bildanalys

• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: