Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, läsa och skriva, del 2

Skapad 2020-10-17 15:55 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
En planering i ämnet samhällskunskap för elever i åk 5 gällande rättigheter och rättsskipning.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Nu är det dags för dig att lära dig mer om texttypen återberättande text. Självklart fortsätter vi med att läsa olika texter och träna oss i att samtala. Dessutom har vi lite extra fokus på rättstavning. Nu sätter vi igång!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 45-51. Sedan tar vi jullov!

 

Vi kommer att:

 • utgå ifrån läroboken Klara svenskan
 • arbeta med skrivregler och rättstavning.
 • läsa texter enskilt, i lärpar och gemensamt.
 • arbeta med texttypen Återberättande text och analysera hur dessa byggs upp. Målet är att du ska skriva en egen text utifrån given rubrik.
 • läsa och lyssna på böcker på Inläsningstjänst.
 • ha läsläxa och rättstavningsläxa. 
 • samtala och lära oss hur man för samtal vidare.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. 
Du kommer att ha läxa och prov i rättstavning.

 

Begreppslista
rubrik, orientering, tidsord, bindeord, preteritum, personliga pronomen, dubbelteckning

 

SSA-mål
Bloggare och influencers. Hur tjänar dem pengar egentligen? Tillsammans tar vi reda på det.

Digitala mål
Du ska kunna rensa i din bokhylla på Inläsningstjänst.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Tala, läsa och skriva, del 2

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsförståelse
Jag förstår olika sorters texter och och kan svara på frågor om texten. Jag sammanfattar texten.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag säger eller skriver svar på frågor "på raden". Mina sammanfattningar är enkla och kronologiska.
Jag säger eller skriver svar på frågor "mellan raderna". Mina sammanfattningar är utvecklade.
Mina sammanfattningar är välutvecklade och har god koppling till sammanhanget..
Budskap och upplevelse
Jag tolkar texters budskap och beskriver min upplevelse av det jag läst.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Mina resonemang är enkla och jag beskriver min upplevelse av läsningen på enkelt sätt.
Mina resonemang är underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Mina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda och jag beskriver min upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Skriva texter- återberättande text
Jag skriver återberättande texter med fungerande struktur, tidsord och verb i preteritum.
 • Sv  A 6
Rubrik Strukturen går att följa. Några stycken inleds med tidsord. Jag byter tempus ofta. Ändelser i preteritum saknas ibland, t ex träffa istället för träffade.
Strukturen är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker. Tidsorden är till viss del varierade och gör texten något tydligare. Jag byter tempus vid några tillfällen. Verbets ändelser är mestadels rätt.
Strukturen av texten fungerar väl. Texten är lätt att följa. Jag skriver sammanhängande och varierat med hjälp av olika tidsord. Hela min text är skriven i preteritum. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Skrivregler
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar korrekt.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkter. Jag stavar med viss säkerhet.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar relativt rätt och använder mig av dubbelteckning.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkter, frågetecken och utropstecken. Jag stavar mestadels rätt.
Samtala
Jag samtalar och ställer frågor som fördjupar och breddar samtalet.
 • Sv  A 6
Jag samtalar på ett enkelt sätt. Jag ställer någon fråga och framför på ett enkelt sätt mina egna åsikter.
Jag samtalar på ett utvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och framför mina åsikter, så att samtalet antingen fördjupas eller breddas.
Jag samtalar på ett välutvecklat sätt. Jag ställer flera frågor och samtalet fördjupas och breddas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: