👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 1_neu - Kapitel 6: "Mein Freund Lukas", v 12-18

Skapad 2020-10-17 23:27 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Nu tar vi oss an veckodagarna på tyska och hur man uttrycker när man vill bestämma att träffas. Vi ska också prata lite mer om Berlin.

Innehåll

Mål och planering

När du har avslutat detta kapitel ska du kunna:

veckodagar

dagens olika delar

komma överens om att träffas

lite fakta om Berlin

 

För att kunna göra det behöver du lära dig ord och fraser som:

på måndag osv

igår – idag - imorgon

berättar att du kan träffas/göra något

berättar att du inte kan träffas/göra något

 

Planering

Vecka

 • 12 Veckodagar/dagens delar & Wann treffe ich Lukas?

 Läxa: ord/fraser från texten Wann treffe ich Lukas?

 • 13 Berlin

Läxa: ord/fraser från texten Berlin/veta vad Brandenburger Tor, Fernsehturm, KaDeWe, Berliner Mauer und Potsdamer Platz är och kunna berätta om dem på svenska

 • 14 Påsk

Läxa: ord/fraser om påsk/berätta om olika tyska traditioner

 • 15 Påsklov

Frohe Ostern!

 • 16/17/18 Meine Woche in Berlin/Wann hast du Zeit?

Läxa: ord/fraser från texten Meine Woche in Berlin/Wann hast du Zeit?

Bedömningstillfällen/utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång, muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt läxförhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läsförståelse & förmågan att skriva

 • Ty6 -Prov 3 - maj '22

 • Läxförhör: Hörförståelse & förmågan att skriva

 • Läxförhör: Läsförståelse

 • Läxförhör: Hörförståelse

 • Läxförhör: Läsförståelse

Matriser

M2
Lärandematris - Tyska år 6

Extra insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du behöver utveckla din läsförståelse och din förmåga att välja olika strategier för läsning.
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla meningar i text.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter. Du visar på olika sätt att du förstår.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du behöver utveckla din förmåga att formulera dig enkelt, tydligt när du skriver.
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare eller längre texter.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt när du pratar.
Du kan uttala enkla ord.
Du kan uttala enkla ord och fraser.
Du kan uttala enkla ord och fraser med flyt och försöker skapa egna fraser.
Lyssna och Förstå
Förstå och tolka innehållet i talad tyska
Du behöver utveckla din hörförståelse och din förmåga att redogöra för innehållet i talat språk.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår ord och fraser.
Du förstår och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla texter.
Kännedom om språkområde
Reflektera över livs-villkor, samhälls-frågor och kulturella företeelser.
Du behöver utveckla din förmåga att skaffa en viss kännedom om länder där tyska språket talas.
Du känner till viss fakta om länder där språket talas.
Du känner till mer ingående fakta om länder där språket talas.
Du känner till fakta om länder där språkets talas, och du kan relatera till Sverige och andra länder.
Strategier (läsa, skriva, lyssna, tala)
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du behöver utveckla din förmåga att ställa fråga, använda lexikon eller andra hjälpmedel på eget initiativ.
Du frågar om ord och fraser.
Du använder använder lexikon eller andra hjälpmedel på eget initiativ.
Du sorterar själv bland hjälpmedel och väljer det som passar bäst i en vald situation.
Ansvar för språkinlärning
Ta ansvar din egen inlärning och vara delaktig på lektionerna
Du behöver utveckla din förmåga att ta ansvar för din egen inlärning och vara aktiv under lektionstid.
Du deltar mestadels aktivt under lektionstid, slutför oftast uppgifter.
Du tar ansvar din inlärning, deltar aktivt samt reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån språkliga strategier.
Du tar stort ansvar för din egen inlärning, använder några strategier för att komma vidare i din språkutvecklingen med gott resultat. Du ställer relevanta frågor.