👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-10-18 07:42 i Sätra skola Linköping
Tema kroppen
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer lära oss om kroppen. Hur ser vi ut inuti? Hur ser matens väg ut? Vad behöver vi äta? Hur fungerar våra lungor? Varför behöver vi ta hand om vår kropp? Träna och äta? Syftet är att du ska kunna några kroppsdelar och berätta om våra sinnen. Du ska lära dig skriva en faktatext.

Innehåll

Tema kroppen 


Innehåll: 

 • faktatext 
 • informationssökning 
 • källhänvisning 
 • kroppsdelar 
 • sinnen 
 • skapa modell av en kropp 
 • presentera, återge och diskutera 
 • samarbeta 

Begrepp:

 • Syn, hörsel, lukt, känsel, skelett, blod, matspjälkning

Undervisning och elevaktivitet:

Du kommer att få läsa, lyssna, titta, återge, skriva och ta ut fakta om kroppen och våra sinnen. Du kommer att få skapa en modell av vår kropp med hjälp av kartonger och toarullar. Du kommer få,återge vad du lärt dig till dina klasskompisar. Du kommer också få träna på att samarbeta i grupp.

Du kommer att få titta på klipp:

Upplägg, vecka för vecka

https://docs.google.com/document/d/1-MUWYzc4O5A0vvS8_DndukyMhMwHYg3SVC3GO19SLqc/edit
Bedömning

När arbetet är klart ska du kunna:
Skriva en enkel faktatext med hela meningar och använda NO-begrepp.
Söka och välja ut fakta.
Berätta om några kroppsdelar och våra sinnen.
Diskutera vad som påverkar vår hälsa.

 

Så här kommer du få visa dina kunskaper:

 Genom att skriva, berätta, visa och diskutera både i grupp och bara för mig under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3