Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 9

Skapad 2020-10-18 15:49 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Lektionerna i idrott och hälsa ska inspirera dig till att vilja röra på dig. Du ska få träna samarbete i spel, lekar och danser.

Innehåll

Inledning

Lektionerna i idrott och hälsa ska inspirera dig att vilja röra på dig. Du ska få träna  samarbete och utveckla dina rörelser i spel, lekar och danser. Du kommer få lära dig mer om hälsa både teoretiskt och praktiskt.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika sorters aktiviter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

 • Röra sig allsidig i olika fysiska sammanhang.
 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil .
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten. 

 

Mål 

Rörelse

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus. Samt danser och rörelser till musik..
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Olika simsätt i mag och ryggläge. 

Hälsa och livsstil

 • Att sätt upp mål för fysiska aktiviter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

 • På lektionerna i idrott och hälsa kommer vi träna rörelse, samarbete och förebyggande av skador i olika typer av aktiviteter. 
 • Du kommer få arbeta både praktiskt och teoretiskt i vissa moment exempel orientering, upplevelser av fysisk aktivitet, allemansrätten och hur du hanterar olika nödsituationer. 
 • Du kommer få leda olika fysiska aktiviteter (valfri aktivitet, ett moment ur dansen, sätta upp olika typer av mål).

 

Bedömning

 • Hur du deltar och anpassar dina rörelser till olika typer av aktiviteter både inomhus och utomhus.
 • Göra en egen dans till musik tillsammans med andra. 
 • Simma 200 meter var av 50 meter på rygg i en följd. 
 • Livräddning i vatten och på land, hantera olika nödsituationer. 
 • Samarbete med klasskamrater under lektionstid i olika lekar och aktiviteter. 
 • Mål och plan för träning, hur du sätter upp egna träningsmål som du arbetar mot och utvärderar. 
 • Muntliga diskussioner under lektionstid kopplat till de aktiviteter vi gör.
 • Hur du resonerar både skriftligt och muntligt kring dina egna upplevelser av hur de fysiska aktiviteterna tillsammans med tex kost, sömn, skärmtid påverkar hälsan. 
 • Arbeta teoretiskt med karta, karttecken och symboler. 
 • Planera en aktivitet i friluftsliv.
 • Delta en dag på Färsna där du får visa dina kunskaper i friluftsliv (göra upp eld, bygga vindskydd, förebygga skador).

 

Tid 

Hela läsåret 20/21. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: