Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning: Att ta ut information från skriven och talad text

Skapad 2020-10-18 18:57 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med att ta ut information som en förberedelse för att skriva faktatexter. Vi utifrån från de grafiska modeller som presenteras i “Rosendalsskolans arbete med läsförståelse”.

Innehåll

Arbetsområde

Vi arbetar med att ta ut information som en förberedelse för att skriva faktatexter. Vi utifrån från de grafiska modeller som presenteras i “Rosendalsskolans arbete med läsförståelse”. Vi använder detta tema till att arbeta med att samtala om olika sätt att söka och eventuellt att instruera varandra. Vi tolkar budskap i texter, lyssnar på varandra och tränar samspel med andra människor.

 

Vad ska vi lära oss? 

 • VÖL-diagram
 • Tankekartor. 
 • Venn-diagram
 • Tabeller
 • Diagram
 • Flödesscheman
 • Händelsekedjor

Hur ska vi arbeta?

 • Informationssökning om barnboksförfattare
  Muntliga genomgångar
 • Gemensamma diskussioner
 • Redovisningar
 • Skriftliga uppgifter kopplade till temat
 • Grupparbeten/parövningar/enskilt arbete

 

Hur ska arbetet bedömas?

 • Aktiviteter på lektionerna (formativa bedömningar)
 • faktatexten om barnboksförfattaren (summativ bedömning)

Tidsram

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

45

Pojken och tigern kapitel 21 (läsgrupper)

Informationssökning: - repetition alfabetisk ordning, häfte 1.

 

Informationssökning: - repetition alfabetisk ordning, häfte 1 och därefter 2.

Lektion 1: Informationssökning: Genomgång av VÖL- diagram
Text: Astrid Lindgren

Lektion 2:
Pojken och Tigern kapitel 22

Informationssökning: Genomgång av tankekarta, vad som är viktigt att ha med.

Enskilt arbete: Tankekarta om Astrid Lindgren

46

Pojken och tigern kapitel 23 (läsgrupper)

 

Informationssökning:
VÖL-diagram
Text: Elsa Beskow

Enskilt:
Tankekarta om Elsa Beskow
 

Informationssökning:
Söka fakta om en barnboksförfattare

Lektion 1: Informationssökning:
Söka fakta om en barnboksförfattare.
Börja skriva faktatext om författaren du valt

Lektion 2:
Pojken och tigern kapitel 24

 

Informationssökning:

Skriv faktatext om författaren du valt.

47 

 

 

 

 

48

Pojken och tigern kapitel 25 (läsgrupper)

 

 

 

Pojken och tigern kapitel 27 (läsgrupper)

Informationssökning:
Skriv faktatext om författaren du valt

 

 

Informationssökning:
Skriv klart faktatext om författaren du valt samt förbered en kort redovisning.

Gör stödord

Informationssökning:
Skriv faktatext om författaren du valt.

 

 

 

Informationssökning:

Korta redovisningar i grupp om författarna.

Utflykt

 

 

 

 

Lektion 1: Repetiton av avslutat område,
Hur man skriver en faktatext (zickzack) 40-43

Lektion 2:
Pojken och Tigern kapitel 28

Informationssökning:
Venn-diagram

 

 

 

Berättande text:
Vi börjar arbeta i zickzack. 34-35

 

Uppgifter

 • Kortfakta om en författare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Barnboksveckan: Faktatext om en författare

FAKTATEXT OM EN FÖRFATTARE

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Röd tråd/struktur
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår? Rubriker
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du kan skriva en text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Stavningen och meningar med punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Stavningen, sammanhängande meningar, meningar med punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Stavningen, sammanhängande meningar, meningar med punkt och stor bokstav.
Språklig variation
Hur mycket du varierar ditt språk när du skriver.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Textens innehåll
Skriver du med dina egna ord? Beskriver och förklarar du t ex krångliga ord.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Texten innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Texten innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställa information
Anger vilka källor du valt
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Muntlig redovisning
Hur du lägger upp din redovisning, t ex inledning/avslutning. Ögonkontakt och samspel med de som lyssnar. Hur mycket du pratar fritt/läser innantill.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
 • SvA  A 6
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: