Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Spara och förvara, åk 4

Skapad 2020-10-18 20:03 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 Teknik
Vad är skillanden mellan att förvara och att spara? Vad förvarar vi och hur? Vad sparar vi och hur? Du ska få undersöka och lära dig mer om förpackningar samt tillverka en egen förpackning av papper.

Innehåll

Tid: vecka 2 -12 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska få lära dig ...
- hur man förvarar och sparar olika saker
- hur olika förpackningar är konstruerade
- att konstruera egna förpackningar


                 
Hur?

Vi ska...
- samtala och diskutera olika sätt att spara och förvara saker på
- titta på olika förpackningar och samtala om hur de är konstruerade     

- konstruera med hjälp av mallar
- konstruera och designa på egen hand
- utvärdera och dokumentera

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...
- genomföra konstruktionsarbeten i papper 

- designa en egen sportväska
- utforma egna fysiska modeller
- göra dokumentationer av arbetet med skisser och text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Spara och förvara - konstruera en förvaringsask

Du har ännu inte nått en godkänd nivå...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagabara kunskaper
A-nivå
Genomföra teknik- och konstruktionsarbeten
Du behöver träna mer på att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller (din förvaringsask).
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller (din förvaringsask).
Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade modeller (din förvaringsask).
Formulera och välja alternativ
Du behöver träna mer på kunna välja olika handlingsalternativ för att komma framåt i ditt arbete.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Men du behöver mycket stöd/handledning i arbetet.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Du behöver visst stöd/handleding i arbetet.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder ditt arbete med förvaringsasken framåt. Du arbetar självständigt.
Dokumentera
Du behöver öva mer på att dokumentera ditt arbete med skisser och text.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell där syftet med arbetet till viss del är synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell där syftet med arbetet är relativt väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, text och en modell där syftet med arbetet är väl synliggjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: