Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2020-10-19 07:02 i Resursskola Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Urnordiska, nordiska språk och språk i Norden

Innehåll

Vi kommer att studera de nordiska språken och ni kommer att lära er följande:

 • Hur de nordiska språken är släkt med varandra - ursprung i urnordiskan
 • Hur de nordiska språken påverkat varandra under sin framväxt och hur de utvecklats
 • Några gemensamma drag i de olika språken
 • Typiska drag i de olika nordiska språken
 • Vi kommer att läsa "Den fula ankungen" på svenska - danska (engelska) och göra jämförelser

 

 • Extra uppgift:
 • Du kan få läsa barnböcker på norska
 • Du kan få läsa olika dikter och jämföra språken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Nordiska språk

Rubrik 1

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Gemensam utveckling
Du kan nämna det språk som flera av de nordiska språken härstammar från. Du kan nämna ett nordiskt språk som inte är släkt med de övriga.
Du kan nämna det språk som flera av de nordiska språken härstammar från. Du kan också förklara släktskapen mellan svenska - danska och norska - isländska och vilka av dessa som är östnordiska och västnordiska språk.
Du kan dessutom förklara varför vi måste skilja på 'Språk i Norden' och 'Nordiska språk'. Detta gör du genom att berätta om de olika språkens framväxt.
Isländskan
Du kan nämna två orsaker till att isländskan är väl bevarad. Du kan nämna minst två saker som är typiskt för isländskan.
Du kan nämna två orsaker till att isländskan är väl bevarad. Du kan nämna minst tre saker som är typiskt för isländskan. Du utvecklar till viss del dessa förklaringar
Du kan nämna minst två orsaker till att isländskan är väl bevarad och utvecklar dessa väl. Du kan nämna minst fyra saker som är typiskt för isländskan och utvecklar samtliga med både beskrivning och exempel.
Norskan
Du kan namnge de två olika språk som talas i Norge. Du kan nämna någon enstaka orsak till att det finns två språk i Norge. Du kan nämna minst en skillnad mellan bokmål och nynorska Du känner igen några norska ord (quizlet)
Du kan namnge de två olika språk som talas i Norge och förklara minst två orsaker till att norskan kom att utvecklades till två språk. Du kan nämna minst tre skillnader mellan nynorska och bokmål. Du kan besvara läsa och förstå de norska texter som vi arbetat med i skolan.
Du kan utförligt beskriva norskans utveckling och redogöra för den norska språkstriden. Du kan dessutom tydligt redogöra för hur språken används idag (vem, var, när?) Du kan dessutom särskilja texter skrivna på de båda norska språken och motivera.
Danskan
Du vet var danskan talas. Du kan nämna en anledning att danskan kan vara svårare för oss att förstå. Du kan nämna minst två typiska drag i danskan.
Du kan nämna minst tre typiska drag i danskan och ge exempel på ord. Du kan redogöra för hur danskan använder lånord.
Du kan beskriva minst fyra typiska drag i danskan och ge exempel på dessa. Du kan räkna i tiotal till hundra på danska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: