Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2012-01-10 15:59 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Lära oss om kroppsdelarnas namn och funktion. Vad vi behöver för att kroppen ska må bra. Våra sinnen.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Centralt innehåll

Arbetet är baserat på följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet är baserade på följande kunksapskrav i kursplanerna:

Dina mål i biologi

 • Kunna namnge minst 10 kroppsdelar.
 • Kunna berätta vad kroppsdelarna har för funktion.
 • Kunna berätta några saker som kroppen behöver för att må bra.
 • Kunna berätta om vilka sinnen vi har och vad de används till.

Undervisning

 • Vi kommer att läsa och titta på bilder om kroppen.
 • Vi kommer att titta på filmer om kroppen.
 • Vi kommer att rita och skriva om kroppen.
 • Vi kommer att diskutera om kroppen.

Bedömning

Detta bedömer du och jag (elev och lärare)

 • Att du kan namnge minst 10 kroppsdelar.
 • Din förmåga att kunna berätta vad kroppsdelarna har för funktion.
 • Din förmåga att kunna berätta några saker som kroppen behöver för att må bra.
 • Din förmåga att kunna berätta om vilka sinnen vi har och vad de används till.

Matriser som kommer att användas:

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: