👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens Projektplanering; Lustfyllt lärande i sagans värld

Skapad 2020-10-19 09:21 i Hertig Karls förskola Mariestad
Förskola
Genom att arbeta med "sagan" som ett medel och metod, vill vi ge barnen möjligheter till lustfyllt lärande utifrån sina intressen och behov.

Innehåll

Varför "Sagan"?

Utifrån vårt arbete förra läsåret upplevde vi det positivt att utgå från "sagan" i vårat projekt. Det blev något konkret att ta utgångspunkt i både för pedagoger och barn. Vi väljer därför att fortsätta under samma projektnamn och att låta "sagan" bli ett medel och metod till att uppnå våra utbildningsmål. (utvecklingsmål samt läroplansmål)

Arnesson Eriksson (2009) menar på att arbeta utifrån sagan handlar om att möta barnen där de oftast befinner sig "i lekens och fantasins värld", att barnen på så vis får en "låtsasdimension som hjälper dem att vara kreativa och problemlösande, både nu och i framtiden" (Lärande i sagans värld, s.12).

Innehållet på respektive avdelning formas utifrån barnens behov, nyfikenhet, intresse, funderingar och lekar.

 

Var är vi?

Beskriv ett nuläge för din avdelning. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

 

Vart ska vi?

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021

Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 

                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning

 

 

Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)

 

                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer

 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Syftet med projektet är att utveckla hållbara relationer genom samarbete med varandra men även till vår miljö och öka förståelsen kring ekologi, ekonomi samt hur man tar ansvar, värnar om liv.”

 

 

Hur gör vi?

Starta med att reflektera med barnen. Vad finns i mataffären? Anteckna ta kort.
Därefter studiebesök, barnen får ta egna kort i affären. Gärna på grönt (tomater) mm. Barnen får titta på korten och vi reflekterar.
Hur kan vi få varor till vår affär? Barnen får plantera... tomat gurka osv.. Vi skapar ett växthus. Vi tar kort och följer processen i växthuset och forskar tillsammans med barnen(skaffa böcker) faktafilmer reflektioner hur växer plantor vad behövs (vatten sol eller annat som barnen kommer på.) Vad kan vi tillsätta mer i affären? Fråga barnen ... tillföra skapande material. ”

Hur dokumenterar vi?

 

Vems ansvar? 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

  • Vad har väckt förundran? Vad är det barnen försöker förstå?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad stannar vi upp vid?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

Hur kopplar vi till enhetens kvalitetsmål?

  •  

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 


Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Hertig Karls utvecklingsmål 2020/2021


Utvecklingsmål 1 (Omsorg, Utveckling och Lärande) 


                          Utbildningen ska spegla förskolan inriktning


 

 

Mål 1

       -Hur kan vi se flerspråkigheten och interkulturaliteten på avdelningen?

 

       -Hur kan vi göra för att synliggöra och arbeta med barnens olika språk och kulturer?

 

       -Hur har vi synliggjort inriktningen?

 

 

      -Vilka språk/uttryck har vi erbjudit? Hur blev det?

 

 


Utvecklingsmål 2 (Normer och Värden)


 


                         Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer


 

 

Mål 2

      -Hur har vi (pedagoger och barn) skapat och anpassat våra lärmiljöer för att främja Hållbara relationer? 
(samspel, delaktighet, demokrati, inflytande, kommunikation)

     

      -Framgångsfaktorer?

     

      -Hur kan vi utveckla?

 

 

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys 2020/2021 

 

Projektavslut/Analys 2020/2021

Hur påverkade förprojektet era fortsatta processer?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig? Har vi uppnått de mål vi satt upp i vår planering? Hur ser vi det?

Kan vi se att vi har arbetat med hela läroplanen? Om inte, varför?  

På vilket sätt har ”sagan” stöttat vårt arbete i projektet?    

 

Mål för Normer och Värden

Att skapa och anpassa lärmiljöer för att främja Hållbara relationer

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)  

Analys:

(I analysen utgår ni från er Halvårsanalys samt månadsreflektionerna för jan, feb, mars och april. Ni utgår också från vår handlingsplan som finns i varje planering för respektive mål i ”lärarrummet” (högra spalten i tabellen). Glöm inte att lärloggar och veckoreflektioner för våren också kan bidra.)

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

  • Vilka val har vi gjort och varför?
  • Har vi följt handlingsplanen? Vilka punkter? Hur långt har vi kommit?
  • På vilket sätt har projektet stöttat vårt arbete mot målet?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?  

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare? Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?  

 

Mål för Omsorg, Utveckling och Lärande

Utbildningen ska spegla förskolans inriktning; Flerspråkighet och Interkulturalitet

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)  

Analys:

(I analysen utgår ni från er Halvårsanalys samt månadsreflektionerna för jan, feb, mars och april. Ni utgår också från vår handlingsplan som finns i varje planering för respektive mål i ”lärarrummet” (högra spalten i tabellen). Glöm inte att lärloggar och veckoreflektioner för våren också kan bidra.)

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

  • Vilka val har vi gjort och varför?
  • Har vi följt handlingsplanen? Vilka punkter? Hur långt har vi kommit?
  • På vilket sätt har projektet stöttat vårt arbete mot målet?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?  

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare? Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?