Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter

Skapad 2020-10-19 10:05 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Fysik
Vi kommer att arbeta med krafter där vi bland annat kommer att laborera med olika tyngder.

Innehåll

Syfte och mål för arbetet

Idrott och hälsa

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om hur du kan använda din kropp som ett redskap för styrketräning. Du kommer även att använda en del material som hjälper dig i din träning, ex. medicinboll och hantlar.

Du kommer att utföra en del experiment som medför djupare kunskaper om vikt och tyngd som du i längden får användning av i din träning.

Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsaspekter kopplat till olika aktiviteter. Ex. lär du dig hur du ska utföra flera styrketräningsövningar på ett säkert sätt samt vilka risker det annars kan medföra.

 

Arbetsgång

v.39: Intro Krafter, eget arbete samt genomgångar (NO)

v.40: Forts. genomgångar, eget arbete samt laborationer i NO-sal (NO)

v.41: Laboration i idrottssalen samt labbrapport (NO/Idh)

v.42: Forts. labbrapport samt praktisk uppgift. Styrketräningspass med säkerhetsaspekter i idrottshallen (NO/Idh).

v.43: Forts. styrketräningspass med säkerhetsaspekter i idrottshallen (Idh)

v.45: Kunskapskoll säkerhetsaspekter samt kopplingar mellan övningar och muskelgrupper (Idh).

 

Bedömning

Idrott

Dina kunskaper om säkerhetsaspekter kopplat till styrketräning.

Dina kunskaper om hur hälsan påverkas av träning.

Matriser

Fy Idh
Krafter

Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Säkerhetsaspekter
Du kan med stöttning ge enkla beskrivningar på hur träning kan utföras på ett säkert sätt
Du förklarar på en grundläggande nivå hur träning ska utföras på ett säkert sätt.
Du förklarar utförligt hur träning ska utföras på ett säkert sätt. Ex. genom att även nämna riskerna ELLER hur skador kan förebyggas.
Du förklarar och resonerar utförligt om hur träning ska utföras på ett säkert sätt. Ex. genom att även nämna riskerna OCH hur skador kan förebyggas.
Träning
Övningars påverkan på kroppen.
Du kan med stöttning ge exempel på kopplingar mellan övningar och muskler som tränas.
Du kan på en grundläggande nivå ge exempel på kopplingar mellan övningar och muskler som tränas.
Du kan ge flera exempel på kopplingar mellan övningar och muskler som tränas. Du kan även ange om musklerna tränas dynamiskt eller statiskt.
Du kan ge flera exempel på kopplingar mellan övningar och muskler som tränas. Du använder begreppen statisk och dynamisk träning i dina förklaringar på ett relevant och beskrivande sätt.

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper
Laborationsrapport och lektioner
Eleven har få grundläggande kunskaper och uppvisar ännu inte godtagbara kunskaper för arbetsområdet. Eleven behöver stöd för att visa sina kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper uppvisar godtagbara kunskaper för arbetsområdet Eleven visar sina kunskaper genom att ge något exempel och beskriva sina kunskaper med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven uppvisar goda kunskaper för arbetsområdet Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva sina kunskaper med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven uppvisar mycket goda kunskaper för arbetsområdet Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband kring arbetsområdet med mycket god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Undersökning
Genomföra
Jag behöver stöd för att genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Undersökning
Använda utrustning
I undersökningarna använder jag inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning
Dra slutsatser
Jag behöver stöd för att jämföra resultaten med frågeställningarna och för att dra enkla slutsatser. Jag kan med stöd koppla slutsatserna till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Slutsatserna har viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Slutsatserna har relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Jag kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser Slutsatserna har god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Undersökning
Resonera kring felkällor
Jag kan med stöd föra resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Undersökning
Resonera kring förbättringar
Jag kan med stöd ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Jag bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Jag ger förslag på hur undersökningar kan utvecklas.
Jag ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökning
Dokumentera
Jag behöver stöd för att göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: