Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antik och nordisk mytologi

Skapad 2020-10-19 13:45 i Gylle skola Borlänge
Fornnordisk mytologi
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om gestalter i antik och nordisk mytologi. Hur våra veckodagar och några av planeterna har fått sina namn.

Innehåll

   

Tidsplan

20/21

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:                       

 

Mål

Målet är att eleven ska lära sig:

 • Några antika och nordiska gestalter
 • Veckodagarnas koppling till nordisk mytologi
 • Skriva en enkel faktatext
 • händelser kring olika gestalter
 • Berättelser om gudar och hjältar

 

Arbetssätt, metod och material

 • genomgångar
 • filmer
 • läsa
 • skriva
 • diskussioner
 • grupparbete 

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • namnge några gestalter
 • återge fakta kring någon gestalt
 • förklara kopplingen till någon veckodags namn

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt i:

 • diskussioner
 • grupparbete
 • redovisningen

  

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: