👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Gymnastikhallen Hindås

Skapad 2020-10-19 14:35 i Familjedaghem Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Vår planering för tisdagseftermiddagar i gymnastikhallen. Höst 2020 - Vår 2021

Innehåll

Planering fokusområde

 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

 

2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen?

Vecka 43 - Social Kompetens
Vi leker "Vem fattas" fast alla får gissa - Ta med filt att gömma en kompis under
Vi leker Följa John, alla barn som vill får vara John 
(förslag gå på tå, gå sidled, grodhopp, gå baklänges, stå still och lyft höger/vänster arm/ben i taget)

Vecka 45 - Fri lek

Vecka 46 - Språk 
Pomperipossa "Pomperipossa, pomperipossa, vem har jag gömt under min mossa?" - filt att gömma under
Hinderbana, benämna prepositioner - under stolen, mellan konerna, upp på madrassen, genom tunneln osv.

Vecka 47 - Språk
Trafikskola, kör vid grön skylt, stå helt still vid röd skylt, visa också med tecken som stöd
Alla som har... ex gröna byxor får ställa sig upp, alla med svarta strumpor får springa ett varv osv. + tecken som stöd för färgerna

Vecka 48 - Språk
Rimlek. Jag säger ett ord, kommer barnen på något som rimmar så får de hoppa ett steg framåt. När vi nått ända till andra sidan av rummet springer vi det snabbaste vi kan tillbaka.

Vecka 49 - Språk
Lek med motsatsord - gör färdiga kort att dra
Ex spring/hoppa/kryp/rulla .... lätt/tungt, /lugnt/hysteriskt, kort/långt, långsamt/snabbt

Vecka 50 - Språk
Vilket ord ska bort? Ta fram fyra ord/bilder på ord, en sak bort. Barnen får sedan utföra det som bilden som ska bort visade. Ex gris, katt, hund, springa - då ska springa bort och barnen får springa runt

Vecka 51 - Språk
Julfest - dansstopp, disco

Vecka 2 - Språk
Hitta Bokstavsmammorna - som hitta kaninmammorna fast med sin egen bokstav

Vecka 3 - Språk
Gör si gör så

Vecka 4 - Språk
Barnens val. Observera vilken av alla övningar under fokusområdet som barnen verkar ha uppskattat mest och gör om den.

Vecka 5 - Matematik
Gör x antal ljud (klapp, stamp eller liknande), be barnen tala om hur många ljud de hörde.
Hitta Siffermammorna - Som hitta kaninmammorna fast med siffror

Vecka 6 - Matematik
Tärning, varje siffra symboliserar en övning 

Vecka 7 - Matematik
Kortlek, varje färg symboliserar en övning

Vecka 8 - Matematik
Formlek, lägg ut 4 former - kvadrat, cirkel, rektangel, triangel i varsitt hörn. Spela musik, säg vilken form barnen ska springa till när musiken stannar, stoppa sedan musiken. 

Vecka 9 - Matematik
Musiklek, låt barnen dansa till musik. När musiken tystnar ska barnen ställa sig en och en, två och två, tre och tre osv. 

Vecka 10 - Matematik
Bowling. Hur många käglor har rasat? Hur många står kvar?
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 11 - Matematik
Matematiska begrepp - högt - lågt, långt - kort, störst - minst. Gör övningar utifrån dessa.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 12 - Matematik
Yoga. Jag är... olika former, siffror.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 13 - Matematik
Hinderbana. Uppleva matematik med kroppen. Hur långt behöver jag hoppa här..? Hur lågt behöver jag böja mig för att komma under här..?
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 14 - Matematik
Barnens val. Observera vilken av alla övningar under fokusområdet som barnen verkar ha uppskattat mest och gör om den.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 15 - Naturvetenskap
Kroppen. Bilder Marias Lekrum Motorikövningar ex: peka där hjärtat sitter, stå på ett ben, räck ut tungan så långt du kan.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 16 - Naturvetenskap
Kan våra kroppar efterlikna naturen? Kan vi bli träd? Hur svajar de i vinden? Kan vi vara svampar/löv/blommor/stenar/pinnar osv.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 17 - Naturvetenskap
Hitta naturmammorna - som hitta kaninmammorna fast med bilder på olika löv/träd/svampar 
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 18 - Naturvetenskap
Hitta djurmammorna - som hitta kaninmammorna fast med olika slags djur - grävling, mullvad, lämmel, sork, igelkott osv.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 19 - Naturvetenskap
Barnens val. Observera vilken av alla övningar under fokusområdet som barnen verkar ha uppskattat mest och gör om den.
Ett barn är med och planerar för aktivitet att utföra efter mellanmål, barnet kommer med vuxen planera några dagar innan, leda och delta i leken och sedan dokumentera och reflektera tillsammans med vuxen efter utförd aktivitet,

Vecka 20  
Vi väljer tillsammans vad vi vill hitta på.

Vecka 21 
Avslutning. Fri lek

 

3. Vilket material behöver förberedas?
Skyltar till trafikskolan - laminera papper
Lappar med förslag på aktiviteter som dras vid lek vecka 46
Färdiga kort att dra för motsatsord för vecka 48
Förfärdiga kort att dra för lek vecka 49
Uppdatera så alas bokstäver finns inför lek vecka 50
Siffror för Hitta siffermammorna
Skriv ner vilken övning som hänger ihop med vilken siffra vecka 5
Skriv ner vilken övning som hänger ihop med vilken färg vecka 6
Stora laminerade former inför lek vecka 7
Musik
Material att ha till bowling
Övningar till matematiska begrepp vecka 10
Yogaövningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
    Lpfö 18