Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande text

Skapad 2020-10-19 14:44 i Spängerskolan Kristianstad
Källkritik, informationssökning och informerande tal. Arbetsområdet fokuserar på hur man hittar information på Internet, samt tränar ett källkritiskt förhållningssätt. Kursen avslutas med en informerande text och ett informerande tal.
Grundskola 7 SO (år 1-3) Svenska
I detta moment kommer ni att få skriva en informerande text inom temat "Lag och rätt" där vi samarbetar med ämnet SO. Vi kommer även att prata om hur man citerar, källkritik och hur man gör en källförteckning. Vi lär oss om källkritik och vi lär oss skriva en källförteckning. Vi lär oss citera och referera.

Innehåll

Innehåll

Under ett par veckor kommer vi att arbeta med att läsa och skriva faktatexter. Vi kommer att ha olika genomgångar som bl.a. kommer att handla om att söka fakta och hur man är källkritisk. Du kommer att få skriva en informerande text antingen "Från brott till åtal" eller "Hur går en rättegång till?". Denna text ska vara ca. 800 ord och innehålla en källförteckning. Texten lämnar du in på Unikum.

 

Bedömning

Din informerande text.

Din förmåga att visa dina kunskaper under genomgångar och presentationer.

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift - Informerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SO
Fakta, källor och källkritik

Sammanställa och söka information

>>>
>>>
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven ej uppnått kunskapskravet för E
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: