👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bokstav

Skapad 2020-10-19 15:04 i Bolltorps förskola Alingsås
Förskola
Vi ska jobba med bokstäver i olika former och på olika sätt. Utgångspunkten är barnens intresse av bokstäver.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Vi vill på ett lustfullt sätt skapa intresse för bokstäver och dess ljud, träna på att lyssna och tala inför varandra och få ett ökat ordförråd. Barnen har visat ett stort intresse för bokstäver.

 

Mål:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,


Var är vi? (Nuläge)

De flesta av barnen kan skriva sitt namn och alla vet sin begynnelse bokstav.
Alla barn visar ett stort intresse för bokstäver och alla barn känner till att det finns många olika bokstäver.
En del har börjat ljuda och även börjat läsa.


Vart ska vi?
Att barnen kan skriva sitt namn

Ett ökar intresse för bokstäver och språkljud

 

 Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Titta närmare på en bokstav i taget

Ur:s program bokstavshissen och bästa bokstaven

Klippa och färglägga bokstäver
Prata om hur bokstäverna låter

Låta barnen komma på saker som börjar på respektive bokstav

Bokstavsjakt i skogen och på avdelningen

Pyssla saker som börjar på aktuell bokstav

Praxisalfabetet

TAKK

Hitta på sagor och berättelser
Göra bokstäver med kapplastavar

Dokumentera genom unikum och väggdokumentation

 

Vi kommer att vara i skogen och i ateljén

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18