👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 2 Längd och räknesätt

Skapad 2020-10-19 15:34 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Under v.40-47 arbetar vi med längd och räknesätt. Läroboken vi arbetar med heter Prima Formula 4.

Innehåll

Konkretiserade mål:

  • jämföra och mäta längd (mm, cm, dm, m, dm, m, km, mil)
  • välja och byta längdenheter
  • addera och subtrahera på olika sätt där bland talsortsräkning och uppställning.
  • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
  • välja lämplig metod när du löser problem

Arbetsgång:

Eleverna arbetar med uppsatta veckomål dit alla ska hinna i sin matematikbok. De får repetitionsuppgifter varje vecka genom NOMP. 
Genomgångar kommer ske flertalet gångar i veckan där nya begrepp utreds, kunskapscheck görs samt metoder lärs ut.
Efter Diagnosen finns möjlighet till fördjupning genom att arbetar med svårare uppgifter eller repetition. 

Bedömning:

Diagnos v.45

Prov på kapitlet v.47

Matriser

Ma
Kap. 2 Längd och räknesätt

Längdenheter

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Längd (mm, cm, dm, m, km, mil)
Du kan omvandla olika längdenheter (t.ex 1,2cm = 12mm).
Uppskatta
Du kan uppskatta olika längder (En bil ≈ 4 meter )
Sortera
Du kan sortera olika längdenheter i storleksordning.

Addition och subtraktion

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Addition
Du har visat att du kan beräkna addition med övergångar.
Subtraktion
Du har visat att du kan beräkna subtraktion med växling.
Räknemetoder
Du visar att du kan använda olika strategier vid addition och subtraktion. (uppställning, huvudräkning, räkna varje talsort för sig, dela upp talen ...)

Lösa problem med strategier & metoder

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan läsa och förstå textuppgifter.
Du kan med uttryck/ uträkningar/ bilder visa hur du tänker.