👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragdens planering hösten2020

Skapad 2020-10-19 15:40 i 042021 Förskolan Skattgömman Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Vi har valt utifrån barngruppens behov och intressen att fokusera på språk, matematik, naturvetenskap och fysisk aktivitet.

Innehåll

Varför vi har valt att arbeta med:  SPRÅK:

Språk är nyckeln till det mesta, kommunikation med andra , lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Ett behov finns i gruppen att arbeta språkstimulerat i smågrupper.

 

ARBETSSÄTT

Språk ska gå som en röd tråd i vårat arbete med barnen. Benämna, prata om vad vi gör, ställa frågor till barnen som behöver ett annat svar än ja eller nej. Rim, ramsor, högläsning, sånger, rörelsesånger. Ta hjälp av "Före bornholmsmodellen " till våra språk samlingar. Smaragdens språkpåse, som alla barn kommer att ta del av.  Spela spel som fokuserar på språkträning. Använda oss av material tillsammans med barnen som vi fått av logoped. 

 

Varför vi har valt att arbeta med : MATEMATIK

Barnen har visat ett stort intresse för siffror och att räkna. Barnen föreslog tidigt i höstas att matborden skulle heta "Bord 1, 2, 3 och 4". Givetvis med rätt antal symboler.

 

ARBETSSÄTT

Vi använder av oss och arbetar med "Matte på burk" materialet i smågrupper. Vi räknar, även på olika språk. Matematik går hand i hand med språkträning. " Ramsräknar". Använder oss av olika olika matematiska begrepp . Använder oss av matematik i vardags situationer tex vid dukning, matsituationer, påklädning. Sortering och klassificering av material vid tex städning och vid olika leksituationer. Matematik uppdrag i tex skogen. Vi pratar om olika former och leker lekar med fokus på former.

 

 Varför vi har valt att arbeta med NATURVETENSKAP:

Barnen har visat ett intresse för småkryp, naturfenomen, odling och olika experiment som vi erbjudit med ljus, ljud, vatten, luft mm samt ett intresse för sopsortering.

 

ARBETSSÄTT

Vi erbjuder barnen olika experiment kopplat till naturvetenskap inomhus och utomhus. Ibland organiserat och ibland spontant allt utifrån barnens undringar och frågor. Vi besöker skogen regelbundet och använder oss av det som vi ser och upplever där. Vi utforskar tillsammans och tar reda på mer. Vi utmanar barnen med olika uppdrag och lekar i skogen. Sopsamlarmonstren.

 

Varför vi har valt att arbeta med FYSISK AKTIVITET/ RÖRELSE:

Barnen behöver rörelse varje dag på olika sätt för att må bra och för att kunna bättre koncentrera sig i andra mera lugnare aktiviteter. Rörelse är roligt och lustfyllt skapar gemenskap i gruppen. Kroppsuppfattningen stärks. 

 

ARBETSSÄTT:

Vi erbjuder barnen dans, rörelsesånger på samlingen, yoga på vilan, rörelseaktiviteter. Skogsutflykt och lek i parken. Klättra. hoppa, balansera. Gå och springa på olika underlag. Lekar som innehåller mycket grovmotorik tex Kull, Kom alla mina små barn, Repbana. Bamses gympa spel, miniröris mm. Även finmotoriska aktiviteter.

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Vi har reflektion varje vecka och går igenom och utvärderar verksamheten kontinuerligt.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar kontinuerligt genom veckobrev. Vi sätter upp dokumentationer på våra väggar på avdelningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18